Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du om optagelse på uddannelsen digital konceptudvikling.

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september 
Studiepladser: 49 pladser i 2022

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen i digital konceptudvikling.

Optagelse på uddannelsen

Bliv klogere på de adgangskrav og frister, der gælder for optagelse på denne top-up-uddannelse.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser

 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • Entreprenørskab og design
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner

Udvælgelseskriterier

Er der flere ansøgere, end der er pladser til, lægger vi vægt på følgende udvælgelseskriterier:​

 • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse til og med praktikprøven
 • Motiveret ansøgning
 • Studierelevant erhvervserfaring

Betinget optagelse

Denne uddannelse har betinget optagelse. Det betyder din ansøgning i nogle tilfælde kan behandles på lige fod med andre, selv om du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til denne uddannelse. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet – men kun på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Læs mere om hvordan du kan opnå betinget optagelse.

Ansøgningsperiode

Ansøgningsperioden er fra den 1. februar – 1. juli kl. 12.00

Bilag til din ansøgning

Udvælgelse af de studerende, der kan optages i henhold til antal udbudte pladser, sker i henhold til uddannelsens udvælgelseskriterier. Det er derfor vigtigt, at du får vedlagt den korrekte dokumentation, når du søger om optagelse.

Husk derfor altid følgende bilag

 • Kopi af eksamensbevis fra din erhvervsakademiuddannelse (har du det ikke på ansøgningstidspunktet skal det eftersendes og inden ansøgningsfristen)
  Bemærk: Dette gælder dog ikke for ansøgere, som er i gang med deres erhvervsakademiuddannelse på UCN
 • Dokumentation for dine kvalifikationer i forhold til udvælgelseskriterierne
 • Motivationsbeskrivelse

Om motivationsbeskrivelsen

Du skal skrive en motiveret ansøgning på minimum 1 og maksimum 2 normsider à 2400 anslag, hvor du med begrundelser og eksempler præsenterer din motivation for at tage top-up-uddannelsen.

Din motiverede ansøgning skal tage udgangspunkt i følgende emner:

 • Dit mål med tage en bacheloroverbygning.
 • Hvordan du fordyber dig fagligt og disponerer din tid.
 • Din største faglige bedrift fra din nuværende uddannelse.
 • Hvad kan blive din styrke på overbygningsuddannelsen?
 • Dine overvejelser over at skulle arbejde i projektteams.
 • Hvordan vil du bidrage med dine nuværende faglighed? Hvilke overvejelser gør du dig om at bringe din adgangsgivende uddannelse i spil?

Inden for det tilladte antal anslag må du gerne tilføje yderligere emner.

Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.


Læs mere om optagelse

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Birgitte Kjølner Hansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 44
bip@ucn.dk