Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav og udvælgelseskriterier på digital konceptudvikling.

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • E-designer
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner

 

Udvælgelseskriterier 

Er der flere ansøgere, end der er pladser til, lægger vi vægt på følgende kriterier:​

 • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse til og med praktikprøven
 • Motiveret ansøgning
 • Studierelevant erhvervserfaring

 

Om motiveret ansøgning

Du skal skrive en motiveret ansøgning på minimum 1 og maksimum 2 normsider à 2400 anslag, hvor du med begrundelser og eksempler præsenterer din motivation for at tage top-up-uddannelsen i digital konceptudvikling.

Din motiverede ansøgning skal tage udgangspunkt i følgende emner:

 • Dit mål med tage en bacheloroverbygning.
 • Hvordan du fordyber dig fagligt og disponerer din tid.
 • Din største faglige bedrift fra din nuværende uddannelse.
 • Hvad kan blive din styrke på overbygningsuddannelsen?
 • Dine overvejelser over at skulle arbejde i projektteams.
 • Hvordan vil du bidrage med dine nuværende faglighed? Hvilke overvejelser gør du dig om at bringe din adgangsgivende uddannelse i spil?

Inden for det tilladte antal anslag må du gerne tilføje yderligere emner.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse som finansøkonom), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.