Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav og udvælgelseskriterier på digital konceptudvikling.

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

  • Grafisk designteknolog
  • Designteknolog
  • Multimediedesigner
  • Datamatiker
  • E-designer

Optagelsesprøve

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravet indstilles til en optagelsesprøve. 

Der afholdes 24 timers optagelsesprøve i april måned. Prøven skal teste niveauet for ansøgerens viden om teknologi, kommunikation, design og forretningsforståelse. Desuden vil prøven teste ansøgerens evne til at tænke konceptuelt.  

Optagelsesprøven sendes til dig via UCN’s optagelsesportal d. 23. marts 2018, kl. 12.00. Der gives 24 timer til besvarelsen.

Ugen inden optagelsesprøven sender vi informationsmail via UCN’s optagelsesportal med yderligere informationer om prøven.

Husk løbende at holde dig opdateret på UCN’s optagelsesportal.

Udvælgelseskriterier 

Er der flere ansøgere, der kan optages ud fra besvarelsen af optagelsesprøven, end der er pladser til, lægger vi vægt på følgende kriterier:

  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse til og med praktikprøven

samt

  • Vurdering af dine individuelle kompetencer med afsæt i din besvarelse af optagelsesprøven. Optagelsesprøven vurderes ud fra de minimumskrav, der er informeret om i prøvebeskrivelsen.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse som markedsføringsøkonom eller finansøkonom), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind