Uddannelsens indhold

Professionsbacheloruddannelsen i digital konceptudvikling tager 1½ år og strækker sig over tre semestre.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består både af obligatoriske fag og valgfag, hvor du kan vinkle din uddannelse specielt til dine ønsker. Som noget helt særligt kan du vælge at fokusere helt på e-handel i din uddannelse.

På første semester har du to obligatoriske fag, og på andet semester kan du vælge imellem seks valgfag, så de udgør i alt 30 ETCS point.

Det sidste og afsluttende tredje semester indeholder et praktikforløb samt det afsluttende bachelorprojekt.

Uddannelsesforløb

1. semester

Semesterets formål er at introducere dig til flerfaglig digital konceptudvikling. Du skal lære at udvikle værdiskabende digitale koncepter til virksomheder og organisationer med fokus på slutbrugeren.

Der er særligt fokus på:

 • Konceptudvikling på tværs af platforme
 • Forståelse for og research af erhvervslivets og kundernes behov
 • Styring af digital konceptudvikling gennem projektledelse og projektteams
 • Videnskabeligt baseret udvikling og test af løsninger og koncepter

Fagene er:

 • Koncept- og forretningsudvikling, 10 ETCS
 • Projektledelse A, 5 ECTS
 • Brugerundersøgelser og metode, 5 ECTS
 • Videnskabsteori, 5 ECTS
 • Teknologiforståelse, 5 ECTS

2. semester

Semesterets formål er at give dig mulighed for specialisering i digital konceptudvikling.

Semesteret består dels af to studieretninger, som du skal vælge imellem (15 ECTS) og dels af to obligatoriske moduler (15 ECTS). Der sigtes mod professionel specialisering og fordybelse.

2. semesters obligatoriske moduler udgøres af:

 • Kommunikation og marketing, 10 ECTS
 • Projektledelse B, 5 ECTS

2. semesters studieretninger udgøres af:

 • Digital Design, 15 ECTS
 • Digital Commerce, 15 ECTS

Institutionen afgør hvilken/hvilke af studieretningerne, der udbydes. Dette vil ske under hensyntagen til de studerendes interesser, en vurdering af aftagerbehov samt institutionens konkrete kompetencefokus. I studieordningens institutionsdel præciseres, hvilken/hvilke studieretninger der udbydes af den enkelte institution.

3. semester

Dette semesters formål er at specialisere dine kompetencer i forhold til at opbygge en erhvervsrelevant profil. Dette sker dels gennem virksomhedspraktik, hvor du deltager i et professionelt fagligt miljø og dels gennem det afsluttende bachelorprojekt, der kan tage udgangspunkt i virksomhedspraktikken.

Praktikperioden er placeret umiddelbart inden det afsluttende bachelorprojekt.

3. semesters moduler:

 • Praktikophold, 15 ECTS
 • Bachelorprojekt, 15 ECTS

Afsluttende bachelorprojekt

Du afslutter din uddannelse med udformningen af bachelorprojektet. Projektet er din mulighed for at vise, at du varetager de kompetencer, som du har oparbejdet i løbet af uddannelsen, og at du formår at sætte det i forhold til en virkelighedsnær problemstilling- og løsning.

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå både gennem relevant teori og praksis ("hands on"). Projektgrupperne skal således udvikle digitale kommunikationsløsninger sideløbende med undervisningen i de enkelte fag.

Uddannelsen kan læses på engelsk

Du kan vælge at læse uddannelsen digital konceptudvikling på engelsk på et internationalt hold. Find mere information herom under Digital Concept Development.

Studievejledning

Birgitte Kjølner Hansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 44
bip@ucn.dk