Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på digital konceptudvikling.

Professionsbacheloruddannelsen i digital konceptudvikling tager 1,5 år år og er fordelt på 3 semestre.

Specialiser dig Data- & Techdrevet marketing eller Digitale Services

Du skal allerede fra starten af studiet vælge mellem specialisering i enten Data- & Techdrevet Marketing eller Digitale Services.

Data- & Techdrevet Marketing

Du vælger Data- & Techdrevet Marketing, hvis du vil arbejde med forretningsudvikling, data, marketing og webshops hvor du bruger konceptet til at etablere og optimere konverteringer gennem marketing og teknologi med kunden som omdrejningspunkt.

Digital Services

Du vælger Digital Services, hvis du vil arbejde med udvikling og optimering af apps, online-universer, brugerflader og marketing, hvor du bruger konceptet og din brugerindsigt fra bløde og hårde data som afsæt til værdiskabende designløsninger for brugeren og forretningen.

Uddannelsens indhold

1. semester

Første semester består af obligatoriske fag, der udstyrer dig med koncepttankegangen. Vores afsæt i konceptudvikling er virksomhedens strategi og brugerens kontekst. Forståelsen for virksomheden og brugerorienteringen er dét, der gør en forskel, når du skal udvikle en løsning som skaber værdi.

Semesterets formål er at introducere dig til flerfaglig digital konceptudvikling. Du lærer at udvikle værdiskabende koncepter for slutbrugeren. Der kan både være samarbejde med virksomheder eller organisationer, men der kan også arbejdes i dybden med brugerindsigt og konceptudvikling for at finde frem til ny løsninger, som dækker brugerbehov og ikke virksomhedsbehov.

Der er særligt fokus på: 

 • Konceptudvikling på tværs af platforme
 • Forståelse for hvordan teknologi muliggør problemfri brugeroplevelser
 • Videnskabeligt baseret udvikling og test af løsninger og koncepter
 • Forretningsforståelse, hvor der arbejdes ud fra muligheder i forhold til forretningsmodeller og indtjeningsmodeller for at sikre økonomisk funderede begrundelser af konceptløsninger 
 • Projektstyring og -ledelse af digital konceptudvikling i teams

Moduler på 1. semester:

 • Konceptudvikling og værdiskabelse (10 ECTS)
 • Brugerundersøgelse og metode (5 ECTS)
 • Teknologiforståelse (5 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
 • Videnskabsteori (5 ECTS)
2. semester

Andet semester består af et obligatorisk fag samt lokale elementer, hvor du går i dybden med din profilering inden for Data- & Techdrevet Marketing eller Digitale Services.

Semesterets formål er at give dig mulighed for specialisering i digital konceptudvikling. Semesteret består dels af to lokale elementer, som du skal vælge imellem (20 ECTS) og dels af obligatoriske moduler (10 ECTS). Der sigtes mod professionel specialisering og fordybelse.

2. semesters obligatoriske modul udgøres af:

 • Digital Markedsføring, 10 ECTS

2. semesters lokale elementer udgøres af:

 • Data- og Techdrevet Marketing, 20 ECTS
 • Digitale Services, 20 ECTS
3. semester

Det sidste og afsluttende tredje semester indeholder et praktikforløb samt det afsluttende bachelorprojekt.

Dette semesters formål er at specialisere dine kompetencer i forhold til at opbygge en erhvervsrelevant profil. Dette sker dels gennem virksomhedspraktik, hvor du deltager i et professionelt fagligt miljø og dels gennem det afsluttende bachelorprojekt, der kan tage udgangspunkt i virksomhedspraktikken.

Praktikperioden er placeret umiddelbart inden det afsluttende bachelorprojekt.

3. semesters moduler:

 • Praktikophold, 15 ECTS
 • Bachelorprojekt, 15 ECTS

Du følger idéen helt til dørs

Med uddannelsen kommer du til at arbejde med strategiske, operationelle og forretningsorienterede aspekter af digital konceptudvikling med afsæt i principperne for design thinking. Som digital konceptudvikler lærer du at tage højde for alle de aspekter, der er i forhold til kunde, bruger, teknologi og proces, så dit team kan trykke på startknappen, når I præsenterer jeres løsning. 


Praktik

På overbygningsuddannelsen i digital konceptudvikling skal du på 3. semester i praktik i 10 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Efterspørgsel efter passionerede praktikanter

Der er stor efterspørgsel på praktikanter fra Digital Konceptudvikling, og det er også relativt nemt selv at finde en praktikplads. Lige meget om du vil i praktik i Danmark eller udlandet, elsker praktikvirksomhederne studerende, som er passionerede inden for deres fag. Studerende som har lyst til at blande sig og som kan arbejde selvstændigt, struktureret og under pres.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor dimittender fra digital konceptudvikling arbejder.

Få en mentor at sparre med

Mentorordningen er en mulighed for at få kontakt til fagfolk fra erhvervet i løbet af din uddannelse, så du kan få viden, sparring og netværk. UCN hjælper i opstarten, men ansvaret for indholdet i mentorforløbet er dit eget. Du får mere information om mentorordningen efter studiestart.

     

MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

Undervisning foregår normalt som almindelig holdundervisning med øvelser, diskussioner, workshops. I det omfang det er relevant, får vi besøg af virksomheder eller besøger dem.

Virkelige brugercases vil udfordre dig

På digital konceptudvikling arbejder du med brugerorienterede cases. Du tager afsæt i en tematik eller i et samarbejde med en konkret kunde. Det vigtigste er, at du har fokus på at arbejde med brugeren og brugerens problemstillinger. Det brugerorienterede fokus kan tit vise sig at være en stor ændring i din måde at arbejde på.

Du skal arbejde tværfagligt i teams

Alle projekter laves i grupper, og din evne til at samarbejde og kommunikere med fagligheder og persontyper kommer i høj grad i spil. Du vil møde studerende med forskellige uddannelser og fra forskellige erhvervsakademier og mange har en del erhvervserfaring. Det giver en fantastisk energi i klasserummet. I forskellige sammenhænge samarbejder danske og internationale studerende og undervisningen vil i de tilfælde foregå på engelsk.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Digital konceptudvikling er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På digital konceptudvikling har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Kom 14 dage til California State University

Studieopholdet på digital konceptudvikling består af 14 dages besøg på California State University Fullerton. Studieturen ligger på 2. semester.

Ud over at møde amerikanske studerende og amerikansk kultur giver turen dig indsigt i en amerikansk tilgang til digitalt design og besøg i større virksomheder, der er relevante for uddannelsen.


Hvis du ikke vælger denne studietur, arbejder du med Internationalisering hjemme i samme periode.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Birgitte Kjølner Hansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 44
bip@ucn.dk