Mentornetværk

Mentornetværket er ét af de steder, hvor erhvervslivet er i tæt kontakt med UCN og dig som studerende.

Den unikke styrke ved professionsskolerne er, at uddannelserne er tilrettelagt i et tæt samarbejde med aftagerne i erhvervslivet, og at uddannelserne løbende tilrettes, når erhvervslivets behov ændrer sig.

Mentornetværket er ét af de steder, hvor mennesker fra erhvervslivet er i tæt kontakt med UCN og dig som studerende. I mentornetværket har en erfaren person fra erhvervslivet tilknyttet 2-3 studerende og coacher og sparrer med disse studerende. 

Jeg har brugt min mentor både som vejleder med hensyn til opgaver, men også som en coach. Hun har presset mig ud i nogle situationer hvor jeg ikke har været i min comfort zone, men det har været super lærerigt for mig.
Rikke Hald, studerende digital konceptudvikling

Dit udbytte som studerende

Mentornetværket er et integreret element i uddannelsen og anvendes på nogle af de faglige temaer, der undervises i.

De studerende er unge mennesker, som ofte kun har lidt eller ingen erfaring med jobmarkedet inden for deres felt – de er meget nysgerrige efter, hvordan virksomheder egentlig fungerer samt hvilke personlige og faglige kompetencer, der efterspørges derude.

Min mentor har motiveret mig, som studerende, til at gennemgå en selverkendelsesproces af egne kvaliteter, hvor der blev sat ord på, så de kan anvendes med selvsikkerhed i det fremtidige erhvervsliv.
Lewis Corneel Bardt - studerende digital konceptudvikling

Mentorerne?

Der er mange forskellige motiver, der driver mentorerne.

Man bliver helt glad om hjertet, når en person vælger at investere så meget af sin dyrebare tid på én og det er jeg min mentor dybt taknemmelig for.
Anne Sofie Bovin - studerende digital konceptudvikling

Nogle af de hyppigst nævnte motiver er glæden ved at hjælpe andre mennesker; indsigt i kommende trends og teknologier; erfaringsdannelse ift. coaching og moderne ledelse; og at kunne huske hvor ofte man i egen studietid savnede kontakt til erhvervslivet.

Hvad gør mentorerne?

Over en periode på halvandet til to år mødes mentorerne med et par studerende omtrent 6-8 gange.

Det er de studerende, der forbereder sig, kommer med en dagsorden og stiller spørgsmål. Mentor svarer ud fra det perspektiv, han eller hun har og de oplevelser, erhvervslivet i lokalområdet har – det er en vinkel, som de studerende søger, og som mentor er kvalificeret til at give.

Mentornetværket er også et netværk for mig personligt, hvor jeg som mentor har mulighed for at få nye kontakter inden for min verden. Jeg lærer også hele tiden noget nyt.
Jeanett Kaare – weltklasse reklame + pr

Mentorvirksomheder

Tryk på linket og virksomhedernes hjemmesider åbner i et nyt vindue.

Mentorvejledning

René Bennyson
Mentorvejleder

Tlf.: 72 69 15 96
reb@ucn.dk
Malene Blond
Mentorkoordinator

Tlf.: 72 69 15 46
mabl@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind