Studerende fortæller

Mads Balslev Pedersen: "Jeg vil anbefale uddannelsen til dem, som har en passion for at udvikle digitale koncepter. Også hvis man ligger inde med et kreativt sind og er god til at komme med ideer og ser sig selv arbejde inden for den digitale verden."

Hvorfor har du valgt at læse digital konceptudvikling?

Jeg læser digital konceptudvikling, da jeg efter min uddannelse som multimediedesigner havde brug for noget mere i bagagen, og derfor var denne uddannelse essentiel. Grunden til valget blev digital konceptudvikling er, at jeg gerne vil styrke mine evner/kompetencer inden for brugerforståelse (vejen frem til den optimale løsning for brugeren) og digitale designs.

Hvad drømmer du om at arbejde med, når du er færdig med studiet?

Min drøm er helt sikkert at springe ud i erhvervslivet og arbejde som webdesigner eller crossmedia-designer, hvor jeg kan designe og udvikle digitale koncepter. Jeg nyder også den interne og eksterne kundekontakt i form af præsentationer eller pitching, hvor man kommer til at have dialog med kunderne, hvilket denne uddannelse giver mig mulighed for.

Nævn tre spændende ting ved din uddannelse

  • Uddannelsen byder på praktisk orienteret læring, hvor man samarbejder med en rigtig virksomhed. Dette skaber en virkelighedsbro for mig til erhvervslivet.
  • At man arbejder på tværs af platforme, sådan at man ikke er låst fast til at udvikle konceptet efter en bestemt platform.
  • At man arbejder i grupper og sammen skal styre et digitalt koncept frem til en endelig løsning.

Nævn tre ting, der har udfordret dig

  • At man skulle vænne sig til en helt anden tankegang i forhold til den der var på min tidligere uddannelse (multimediedesigner), da der er meget mere fokus på research og kundernes behov.
  • Imens vi har projekter kørende har vi undervisning, som til tider kan være lange og give små opgaver, som skal laves sideløbende med projekterne.
  • Mine klassekammerater er med til at motivere og opmuntre mig, så jeg udvikler mig mest muligt.

Hvad har du fået ud af uddannelsen på det personlige plan?

Uddannelsen til digital konceptudvikler har udviklet mine kompetencer inden for brugerforståelse og i det hele taget givet mig mange værktøjer og teorier, som jeg kan benytte mig af i erhvervslivet. De andre studerende, som har en anden faglig baggrund, har også været med til at udvikle mine kompetencer.

Hvordan er studiemiljøet?

Man har selv et ansvar for at være en del af studiemiljøet ved at være aktiv og deltage til diverse arrangementer/events. UCN afholder nogle fester i starten af studiet, som er vigtige at deltage i, da man der kan få en god start på studiet.

Hvis du skulle anbefale din uddannelse til andre, hvad ville du så sige?

Jeg vil anbefale uddannelsen til dem, som har en passion for at udvikle digitale koncepter. Også hvis man ligger inde med et kreativt sind og er god til at komme med ideer og ser sig selv arbejde inden for den digitale verden.

Hvad siger andre, når du fortæller, at du studerer digital konceptudvikling?

Når jeg fortæller folk, at jeg læser digital konceptudvikling, er spørgsmålet ofte “Er det noget med IT?”. Der må jeg skuffe dem lidt, men når jeg så fortæller dem mere detaljeret om hvad det går ud på, vækkes der en stor interesse hos folk, og de synes det lyder som en kanon spændende og fremtidssikret uddannelse.

Hvilken ting er et ”must have” på din uddannelse?

Det er utrolig vigtigt, at man har sig en computer, for ellers kan man ikke rigtig deltage i uddannelsen. Det er også vigtigt at holde sig opdateret inden for den digitale verden, sådan man er med på beatet. Det er vigtigt at have en evne for forståelsen af kundernes behov.

Fortæl en sjov eller tankevækkende oplevelse, du har haft i løbet af din uddannelse

Jeg synes det er tankevækkende, hvor meget det sociale på studiet betyder i forhold til at få det maksimale ud af uddannelsen. Det sociale styrker båndet mellem os og det er med til at skabe en naturlig frihed og åbenhed overfor hinanden.