Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen digital konceptudvikling samt en tilfredshedsundersøgelse.

Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,8

Antal studerende
31
Efterårssemesteret 2014

første semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,1

Antal studerende
31

tredje semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,7

Antal studerende
30
Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,6

Antal studerende
29
Forårssemesteret 2014

andet semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,61

Antal studerende
31
Efterårssemesteret 2013

første semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,87

Antal studerende
31

tredje semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
21
Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,9

Antal studerende
21
Forårssemesteret 2013

andet semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,45

Antal studerende
22

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

faglig studievejleder

Birgitte Kjølner Hansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 44
bip@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind