Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen digital konceptudvikling samt en tilfredshedsundersøgelse.

Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,8

Antal studerende
31
Efterårssemesteret 2014

første semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,1

Antal studerende
31

tredje semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,7

Antal studerende
30
Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,6

Antal studerende
29
Forårssemesteret 2014

andet semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,61

Antal studerende
31
Efterårssemesteret 2013

første semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,87

Antal studerende
31

tredje semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
21
Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,9

Antal studerende
21
Forårssemesteret 2013

andet semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,45

Antal studerende
22

Tilfredshedsundersøgelse

Vi har samlet en række informationer, som gør det enkelt og overskueligt for dig at sammenligne vores indhold og kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner. Du kan fx læse mere om UCN som organisation og om vores vision, mission og værdigrundlag. Ligeledes kan du finde en tilfredshedsundersøgelse blandt UCN-studerende.

faglig studievejleder

Birgitte Kjølner Hansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 44
bip@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind