Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen digital konceptudvikling samt en tilfredshedsundersøgelse.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
Porteføljeprøve

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,8

Antal studerende
31

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Birgitte Kjølner Hansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 44
bip@ucn.dk