Uddannelsesmoduler  

De aktuelle uddannelsesmoduler på digital konceptudvikling indeholder hvert sit tema og rummer 2 obligatoriske moduler på 1. semester og 6 valgmoduler på 2. semester.

Uddannelsens opbygning

1. semester

  • Konceptudvikling og værdiskabelse (10 ECTS)
  • Brugerundersøgelse og metode (5 ECTS)
  • Teknologiforståelse (5 ECTS)
  • Projektledelse (5 ECTS)
  • Videnskabsteori (5 ECTS)

2. semester

  • Digital Markedsføring (10 ECTS)
  • Valgfag (5 ECTS)
  • Digital commerce (15 ECTS) eller Digital design (15 ECTS)

3. semester

  • Praktikophold (15 ECTS)
  • Afsluttende bachelorprojekt (15 ECTS)

Gennemgang af semestrene

1. semester

Koncept- og forretningsudvikling

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 10 ECTS
Eksamen: Porteføljeprøve 1. semester

Den studerende skal lære at udvikle digitale koncepter, der - med afsæt i en forretningsforståelse - skaber værdi for afsender og modtager. Undervisningen skal fokusere på konceptuel forbedring eller nyudvikling af virksomheders og organisationers koncepter og løsninger i forhold til lokal og international digital commerce, digitalt design, digital marketing og digital kommunikation.

Projektledelse A

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 5 ECTS
Eksamen: Porteføljeprøve 1. semester

Den studerende skal lære at indgå i et projektteam i forhold til at udvikle og implementere koncepter og kommunikationsløsninger - herunder varetage projektlederrollen. Den studerende skal være i stand til at vurdere og vælge den bedst egnede metode til omstændighederne.

Brugerundersøgelse og metode

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 5 ECTS
Eksamen: Porteføljeprøve 1. semester

Den studerende skal opnå forståelse af brugerundersøgelse som begreb og dets anvendelse. Den studerende skal kunne udføre formative og summative brugerundersøgelser af oplevelse og adfærd, dvs. kunne udføre undersøgelser tidligt i udviklingsprocessen samt af det færdige koncept. Den studerende skal kunne vurdere formative og summative undersøgelser i forhold til forskellige metoders anvendelighed, og hvordan ændringer i informationsarkitektur og design kan optimere brugeroplevelsen.

Teknologiforståelse

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 5 ECTS
Eksamen: Porteføljeprøve 1. semester

Den studerende skal selvstændigt kunne reflektere over og forstå samspillet mellem menneske, samfund, digitale medier og teknologisk udvikling med baggrund i relevante teorier, metoder og analyser. Denne viden skal videre kunne anvendes strategisk og kreativt til udvikling af tværfaglige digitale koncepter på tværs af medier og platforme både lokalt og globalt. Endvidere skal den studerende have overordnet indsigt i de vigtigste tendenser inden for teknologisk udvikling, metoder og teorier, der har indflydelse på tværfaglig konceptudvikling.

Videnskabsteori

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 5 ECTS
Bunden forudsætning: Skriftlig aflevering
Eksamen: Porteføljeprøve 1. semester

Den studerende skal opnå forståelse for videnskabsteoretiske retninger og viden om, hvordan viden skabes. Dette opnås gennem forståelse for videnskabsteori og metodelære samt gennem kendskab til grundlæggende videnskabelig metode og evnen til at relatere kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder til videnskabsteori og metodelære.

2. semester

Kommunikation og marketing

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 10 ECTS
Eksamen: Porteføljeprøve 2. semester

Den studerende skal lære at analysere, udvikle og realisere marketingkoncepter for virksomheder og organisationer, som kan tiltrække, konvertere og fastholde brugere/kunder på den mest effektive måde. Den studerende skal lære at udvikle kommunikationsstrategisk funderede digitale koncepter for virksomheder og organisationer på lokale og internationale markeder.

Projektledelse B

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 5 ECTS
Eksamen: Porteføljeprøve 2. semester

Den studerende skal lære at varetage komplekse projektlederopgaver. Den studerende skal blive i stand til at vurdere og vælge metode i forhold til projektøkonomi. Den studerende skal opnå at være en aktiv medspiller i forhandlingssituation og have kompetencer til at arbejde med prioritering af ressourcer i forhold til at opnå den bedst mulige kvalitet i projektarbejdet.

Digital commerce

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 15 ECTS
Eksamen: Porteføljeprøve 2. semester

Den studerende skal lære at konceptudvikle digitale commerce- og serviceplatforme og skabe eller videreudvikle relevante kommunikationskanaler. Der er fokus på helheden i konceptet gennem strategiske overvejelser, optimering og administration af løsninger.

Digital design

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 15 ECTS
Eksamen: Porteføljeprøve 2. semester

Den studerende skal lære at udvikle strategisk funderede designkoncepter til virksomheder og organisationer på lokale og internationale markeder.

3. semester

Praktikophold

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 15 ECTS
Eksamen: Praktikprøve

Den studerende skal lære normer og guidelines for at løse opgaver i et professionelt fagligt miljø for en virksomhed eller organisation ved selv at deltage.

Afsluttende bachelorprojekt

Fagtype: Obligatorisk
Omfang: 15 ECTS
Eksamen: Afsluttende prøve

Den studerende skal gennem projektarbejde specialisere sig i et afgrænset område inden for digital konceptudvikling med udgangspunkt i samarbejde med en virksomhed eller organisation.

Studievejledning

Birgitte Kjølner Hansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 44
bip@ucn.dk