Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på e-handel.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til professionsbachelor i e-handel tager 1,5 år og er fordelt på tre semestre (i alt 90 ECTS-point).

Du vil få titlen professionsbachelor i e-handel, når du er færdig. Der vil være fokus på customer experience, data-dreven markedsføring og creative content.

1. semester

Du starter første semester med et brobygningsforløb, hvor du og dine medstuderende får suppleret op på jeres tekniske eller merkantile viden, så I er på samme niveau uanset jeres uddannelsesbaggrund.

Fokus i undervisningen er på digital forretningsforståelse, e-handelsteknologier og customer experience. På studiet skal du oprette din egen webshop, hvor du skal købe dit eget domæne inkl. hosting, og der vil derudover være mindre udgifter til øvrige værktøjer, alt i alt maks. 1000 kr.

I starten af første semester skal du skal finde en praktikvirksomhed, som du allerede i slutningen af semestret har korte forløb hos.

2. semester

På andet semester bliver du mere specialiseret inden for dataanalyse, advanced digital marketing og creative content.

Du påbegynder din praktik i løbet af semestret sideløbende med undervisningen, så praktikken her vil være anderledes end på andre uddannelser, da den strækker sig over både andet og tredje semester.

I praktikken arbejder du med at bringe din viden fra undervisningen i spil i praksis.

3. semester

På tredje semester er du også i praktik sideløbende med dine studier. Fokus i undervisningen er på, at du bliver specialiseret inden for e-handel, så du er klar til din karriere.

Som afslutning skriver du et bachelorprojekt inden for et emne, som er særligt interessant for dig.

Seks nationale fagelementer

Uddannelsen er bygget op omkring seks nationale fagelementer.

Digital forretningsforståelse

Fagelementet beskæftiger sig med, hvorledes virksomheder benytter digitale forretningsmodeller og deres online/offline værdikæde. Der arbejdes med et 360° perspektiv på virksomheden, fra indkøb til levering af solgte varer og videre opfølgning. Værdiskabelsen sættes op mod kunderelationer og analyseres i et holistisk perspektiv, som giver mulighed for at analysere komplekse digitale forretningsstrategier og konkurrencesituationer samt at viderekommunikere resultatet til beslutningstagere.

E-handelsteknologier

Faget giver en gennemgang af forskellige systemer, der benyttes indenfor e-handel og det tekniske miljø, de befinder sig i, samt de integrationer med andre systemer, de indgår i, herunder betalingssystemer. Der arbejdes både med opsætningen af e-handelsteknologier og den efterfølgende drift af disse.

Customer experience

Fokus i faget er, på baggrund af en e-handelsvirksomheds strategi, at analysere, kortlægge og designe kundeoplevelsen off- og online.

Metode og videnskabsteori

Fagelementet beskæftiger sig med videnskabsteoretiske retninger og viden om, hvordan viden skabes. Der er fokus på metodelære og videnskabsteori, grundlæggende samfundsvidenskabelig metode samt kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder i Metodelære og videnskabsteori.

Advanced digital marketing

Fagelementet indeholder grundlæggende begreber, modeller og værktøjer inden for digital markedsføring, herunder analyse, planlægning og praktisk anvendelse af digital marketing. Dette inkluderer analyse og vurdering af markedspotentialet, udvikling af digitale markedsføringsstrategier, planlægning af konkrete digitale markedsføringsaktiviteter samt måling og optimering af den digitale marketing.

Dataanalyse

Fagelementet indeholder værktøjer til at indsamle, analysere, konkludere, afrapportere og handle på baggrund af data, herunder udvikling af løsninger med henblik på forretningsstrategisk anvendelse af brugerdata.

Byg videre på din uddannelse

Du kan bruge uddannelsen til at bygge videre på dit fagområde med stærke e-handelskompetencer eller til at skifte retning. Uddannelsen starter med et brobygningsforløb, som sørger for, at du får suppleret op på den viden, du kommer med.


Praktik

På professionsbachelor i e-handel får du en unik måde at studere på, hvor du kombinerer studier og praktik i en e-handelsvirksomhed. På den måde kan du hele tiden afprøve din viden i virkeligheden, mens du løbende bliver klogere på branchen, metoder og redskaber.

Praktik og undervisning side om side

På e-handel foregår praktikken på en lidt anderledes måde end andre uddannelser. Her kommer du nemlig i praktik i en virksomhed hen over 2. og 3. semester sideløbende med undervisningen på UCN.

Du kommer på den måde til at afprøve din viden i praksis indenfor meget kort tid og får erfaringer, som du kan bruge i undervisningen. Målet er at gøre dig klar til en karriere i en branche, der er i hastig forandring.

Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Studieformer

På professionsbachelor i e-handel foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både kunne gennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Professionsbachelor i e-handel er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Hobrovej i Aalborg.


Udlandsophold

På professionsbachelor i e-handel har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Mikkel Golding Faaborg
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 10 00
mgf@ucn.dk