Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag, praktik og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen i eksport og teknologi.

Uddannelsen i eksport og teknologi tager 3½ år og fordeler sig på syv semestre.

3 kerneområder

Der er tre kerneområder, der går igennem hele uddannelsen:

Tekniske ressourcer

Under kerneområdet tekniske ressourcer vil du blive undervist i:

 • Produktudvikling
 • Kvalitetsstyring
 • Materialelære og produktionsprocesser
 • Konstruktion
 • Projektledelse 
 • IT-systemer
 • Visuelle præsentationer

Her kommer du også til at arbejde med materialerne træ, metal og plastik. 

Strategisk forretningsgrundlag

Under kerneområdet strategisk forretningsgrundlag vil du blive undervist i:

 • Marketing (primært B2B)
 • Logistik og supply chain
 • Mikroøkonomi og makroøkonomi
 • Jura
Interrelationelle forhold

Under kerneområdet interrelationelle forhold vil du blive undervist i:

 • Metode og videnskabsteori
 • Kommunikation
 • Kulturforståelse
 • Negotiation (forhandling)
 • Organisation

Semestrenes indhold

Nedenfor kan du læse om semestrenes indhold

1.- 4. semester

Fælles for fagene på de fire første semestre er, at de tager udgangspunkt i de tre kerneområder teknologiske ressourcer, strategisk forretningsgrundlag og interrelationelle forhold. 

1. semester har temaet virksomhedens interne systemer. 

2. semester har temaet markedsforståelse. 

3. semester har temaet markedsindsats.

4. semester har temaet den sælgende organisation.

5. semester

På dette semester skal du i praktik i en virksomhed. Læs mere under afsnittet Praktik. 

6. semester

Dette semester omhandler industri 4.0. Fagene tager udgangspunkt i de behov, der er i de lokale produktionsvirksomheder i området. To af de tre fag på semestret hedder smart factory og digital marketing in industrial application. Fagene handler om, hvordan industrien udvikler sig og i stigende grad bliver mere digitaliseret og anvender robotter i produktionen. Det sidste fag, du skal have, er et valgfag.

7. semester

På dit sidste semester skal du have et fag, der hedder Global supply chain. Derudover skal du skrive dit bachelorprojekt. Projektet skal indeholde de tre kerneområder i uddannelsen. Kerneområdet tekniske ressourcer skal vægtes lige så meget som kerneområderne strategisk forretningsgrundlag og interrelationelle forhold til sammen.

Du lærer om hele virksomheden

Uddannelsen indeholder både businessfag og tekniske fag og du kommer til at skulle forholde dig til hele virksomheden lige fra produktionsmaterialer, økonomi og logistik til kulturforståelse, organisationen og markedsføring af produktet. De tekniske fag spiller en stor rolle, da de er fundamentet til den viden, du får på resten af uddannelsen.  


Praktik

På uddannelsen til eksport og teknologi skal du i praktik på dit 5. semester. Du har selv ansvaret for at finde en praktikplads. Under praktikken skal du afprøve din faglighed i praktiske sammenhænge samt tilegne dig ny viden inden for de forskellige dele af uddannelsen. Du skal udarbejde en skriftlig opgave i forbindelse med praktikken.


Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på branchen og får mulighed for at stifte bekendtskab med praksis ude i erhvervet.

Kom på virksomhedsbesøg 

Undervejs på studiet vil du komme på flere virksomhedsbesøg, hvor du vil få et indblik i de arbejdsopgaver, der kan vente dig i din praktik eller fremtidige arbejde. Du vil også blive klogere på, hvilke udfordringer virksomhederne har og dermed også opdage, hvor du kan spille en rolle og gøre en forskel for dem.  

Bachelorprojektet er en case fra virkeligheden  

På 7. semester skal du skrive dit afsluttende bachelorprojekt. Det vil du typisk gøre i samarbejde med en virksomhed, hvor du kan arbejde med en praksisnær problemstilling. Du kan også arbejde med en virksomhed og lave forskellige analyser ift. virksomhedens strategier og processer.


Studieformer

På uddannelsen i eksport og teknologi foregår undervisningen på mange forskellige måder. Du vil opleve klassisk holdundervisning og gruppearbejde. Derudover bruges der også selvstudie, projektarbejde, casearbejde og selvfølgelig praktik.

Casearbejde med rigtige cases

Du kommer til at arbejde med rigtige cases fra virkelige virksomheder. Her vil du arbejde med elementer fra hele virksomheden, for det er vigtigt, at du forstår hele virksomheden lige fra kundens behov til det færdige produkt. Du lærer, at ændringer i ethvert led af processen har konsekvenser igennem forskellige dele af virksomheden.  

Brug hænderne i værkstederne

Du kommer til at arbejde med forskellige materialer som plastik, træ og metal. På UCN har vi værksteder, som giver dig mulighed for at udforske materialernes egenskaber. 

     

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen i eksport og teknologi er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Hobrovej.


Udlandsophold

På uddannelsen har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet. Du kan komme på studieophold i udlandet på dit 6. semester og du kan tage din praktik i udlandet på dit 5. semester.

Du har muligheder i hele verden

Du har mange muligheder rundt om i verden for at tage et studieophold. På uddannelsen har vi en international koordinator, som allerede fra dag ét i din uddannelse er klar til at vejlede dig i forhold til, hvilke muligheder du har for udlandsophold.

Du bliver menneskeligt rigere 

Vores erfaring er, at de studerende, der rejser ud, kommer hjem rigere på sociale, kulturelle og faglige oplevelser. Det har de glæde af i deres videre uddannelse og fremtidige fag.

Mød Kian som tog sin praktik i Vietnam


Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lone Lindstrøm Schwartzlose
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 18
llst@ucn.dk