Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen eksport og teknologi

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
Market understanding

Eksamensform
Mundtlig og skriftlig gruppeeksamen baseret på et skriftligt gruppeprojekt

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,03

Antal studerende
30
Efterårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
3. semesterprøve

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,1

Antal studerende
26

Femte semester

Fag
5. semesterprøve

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,7

Antal studerende
23

Syvende semester

Fag
Bacheloreksamen

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,7

Antal studerende
22
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. års prøve

Eksamensform
Individuel skriftlig og mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,54

Antal studerende
27

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Lone Lindstrøm Stephansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 18
llst@ucn.dk