Uddannelsesmoduler 

Aktuelle uddannelsesmoduler samt struktur på professionsbacheloruddannelsen export and technology management. 

1. semester: Virksomheden og den interne systemer (30 ECTS)

Kerneområde: Produktudvikling, produktion og innovation

 • Kvalitetsstyring (1 ECTS)
 • Projektledelse (2 ECTS)
 • Materialer og proces (1 ECTS)
 • IT systemer (2 ECTS)
 • Konstruktion (8 ECTS)

Kerneområde: Handel og marketing

 • Logistik og Supply Chain Management (2 ECTS)
 • Marketing (3 ECTS)
 • Micro økonomi (3 ECTS)

Kerneområde: Kommunikation og kulturforståelse

 • Organisation (4 ECTS)
 • Kommunikation og kultur (2 ECTS)
 • Videnskabsteori (2 ECTS)

2. semester: Markedsforståelse (30 ECTS)

Kerneområde: Produktudvikling, produktion og innovation

 • Produktudvikling (3 ECTS)
 • Kvalitetsstyring (1 ECTS)
 • Projektledelse (1 ECTS)
 • Materiale og proces (4 ECTS)
 • IT systemer (1 ECTS)
 • Konstruktion (2 ECTS)
 • Design (2 ECTS)

Kerneområde: Handel og marketing

 • Logistik og Supply Chain Management (2 ECTS)
 • Marketing (5 ECTS)
 • Micro økonomi (3 ECTS)

Kerneområde: Kommunikation og kulturforståelse

 • Kommunikation og kultur (3 ECTS)
 • Videnskabsteori (3 ECTS)

3. semester: Planlægning af markedsindsats (30 ECTS)

Kerneområde: Produktudvikling, produktion og innovation

 • Produktudvikling (2 ECTS)
 • Innovation (2 ECTS)
 • Kvalitetsstyring (2 ECTS)
 • Projektledelse (1 ECTS)
 • Materiale og proces (5 ECTS)
 • IT systemer (1 ECTS)
 • Konstruktion (2 ECTS)
 • Design (2 ECTS)

Kerneområde: Handel og marketing

 • Logistik og Supply Chain Management (2 ECTS)
 • Marketing (4 ECTS)
 • Micro økonomi (2 ECTS)
 • Macro økonomi (4 ECTS)

Kerneområde: Kommunikation og kulturforståelse

 • Kommunikation og kultur (1 ECTS)

4. semester: Planlægning af salget (30 ECTS)

Kerneområde: Produktudvikling, produktion og innovation

 • Produktudvikling (4 ECTS)
 • Projektledelse (1 ECTS)
 • Materiale og proces (5 ECTS)
 • IT systemer (2 ECTS)
 • Konstruktion (2 ECTS)
 • Design (2 ECTS)

Kerneområde: Handel og marketing

 • Marketing (7 ECTS)
 • Jura (2 ECTS)

Kerneområde: Kommunikation og kulturforståelse

 • Kommunikation og kultur (5 ECTS)

5. semester: Den sælgende organisation (30 ECTS)

Kerneområde: Produktudvikling, produktion og innovation

 • Produktudvikling (3 ECTS)
 • Innovation (2 ECTS)
 • Kvalitetsstyring (1 ECTS)
 • Projektledelse (2 ECTS)
 • IT systemer (1 ECTS)
 • Konstruktion (2 ECTS)
 • Design (2 ECTS)

Kerneområde: Handel og marketing

 • Marketing (5 ECTS)
 • Jura (4 ECTS)

Kerneområde: Kommunikation og kulturforståelse

 • Forhandlingsteknik (5 ECTS)
 • Kommunikation og kultur (1 ECTS)

6. semester: Praktik (30 ECTS)

Gennem virksomhedskontakt arbejder du med relevante og praktiske problemstillinger i en konkret virksomhed.

7. semester: Specialisering og bachelorprojekt (30 ECTS)

 • Specialiseringen giver mulighed for, at du kan arbejde i dybden med et eller flere emner (15 ECTS).
 • Institutionen kan udbyde en række valgfag, og/eller du kan fordybe dig i et eller flere selvvalgte emneområder. Specialisering kan foregå på uddannelsesstedet eller et andet uddannelsessted i Danmark eller udlandet.

Faglig studievejleder

Signe Marie Hansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 49
smha@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind