Uddannelsesmoduler 

Aktuelle uddannelsesmoduler samt struktur på professionsbacheloruddannelsen inden for eksport og teknologi

 

1. semester: Virksomheden og dens interne systemer (30 ECTS)

Fagområde: Teknologiske ressourcer

 • Produkudvikling (4,5 ECTS)
 • Materiale og proces (5,5 ECTS)
 • Konstruktion (2 ECTS)
 • ERP & IT (1 ECTS)

Fagområde: Strategiske forretningsgrundlag

 • Logistik og Supply Chain Management (3 ECTS)
 • Marketing (4 ECTS)
 • Micro økonomi (4 ECTS)

Fagområde: Interrelationelle forhold

 • Organisation (4 ECTS)
 • Videnskabsteori (2 ECTS)
2. semester: Markedsforståelse (30 ECTS)

Fagområde: Teknologiske ressourcer

 • Produktudvikling (4,5 ECTS)
 • Kvalitetssikring (2 ECTS)
 • Materiale og proces (3,5 ECTS)
 • Konstruktion (2,5 ECTS)
 • ERP og IT (1 ECTS)
 • Projektledelse (3,5 ECTS)

Fagområde: Strategiske forretningsgrundlag

 • Marketing (3 ECTS)
 • Macro økonomi (4 ECTS)

Fagområde: Interrelationelle forhold

 • Kommunikation og kultur (6 ECTS)
3. semester: Markedsindsatsen (30 ECTS)

Fagområde: Teknologiske ressourcer

 • Produktudvikling (5 ECTS)
 • Kvalitetsstyring (3,5 ECTS)
 • Konstruktion (3 ECTS)
 • ERP og IT (3 ECTS)
 • Projektledelse (2,5 ECTS)

Fagområde: Strategiske forretningsgrundlag

 • Marketing (4 ECTS)
 • Micro økonomi (4 ECTS)

Fagområde: Interrelationelle forhold

 • Kommunikation og kultur (3 ECTS)
 • Videnskabsteori (2 ECTS)
4. semester: Den sælgende organisation (30 ECTS)

Fagområde: Teknologiske ressourcer

 • Produktudvikling (4 ECTS)
 • Kvalitetsstyring (3 ECTS)
 • Konstruktion (4 ECTS)
 • ERP og IT (3 ECTS)
 • Visuel Præsentation (3 ECTS)

Fagområde: Strategiske forretningsgrundlag

 • Jura (5 ECTS)

Fagområde: Interrelationelle forhold

 • Forhandlingsteknik (5 ECTS)
 • Organisation (3 ECTS)
5. semester: Praktik (30 ECTS)

Gennem virksomhedskontakt arbejder du med relevante og praktiske problemstillinger i en konkret virksomhed.

6. semester: Lokale fagelementer og selvtilrettelagt valgfag (30 ECTS)
7. semester: Lokale fagelementer og bachelorprojekt (30 ECTS)

Studievejledning

Lone Lindstrøm Stephansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 18
llst@ucn.dk