Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du om optagelse på el-installatøruddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september og februar (e-læring)
Adgangskvotient: Alle optaget
Studiepladser: 60 pladser fordelt på studiestart september 2020 og februar (e-læring) 2021
Kvotefordeling: 0% i kvote 1 og 100% i kvote 2

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til el-installatør.


Kvote 2

Denne uddannelse kan kun søges via kvote 2.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du kan søge om optagelse via kvote 2 med en af følgende erhvervsuddannelser:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
  • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Du kan også søge kvote 2, hvis du har:

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Alle ansøgere i kvote 2 skal sammen med ansøgningen sende en motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet.

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

  • Motivationsbeskrivelse; din personlige begrundelse for at vælge uddannelsen som el-installatør
  • Studierelevant arbejde 
  • Anden arbejdserfaring 
  • Studie eller arbejde i udlandet 
  • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
  • Yderligere skolekundskaber - (f.eks. HF-fag) 

Ønsker du at læse el-installatør e-læring, skal du i din motivationsbeskrivelse begrunde, hvorfor du vælger dette.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har betinget optagelse. Det betyder din ansøgning i nogle tilfælde kan behandles på lige fod med andre, selv om du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til denne uddannelse. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet – men kun på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Læs mere om hvordan du kan opnå betinget optagelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for vedhæftning af dokumentation

Kvote 2 ansøgere kan indtil 1. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du indtil den 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag.

Et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere.

Læs mere om hvordan du får en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.


Læs mere om optagelse

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.