Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav og udvælgelseskriterier til el-installatøruddannelsen.

Kvote 2 - ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

En af disse relevante erhvervsuddannelser – uden yderligere specifikke fagkrav:

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
 • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
   

Du skal også søge i kvote 2, hvis du har:

 • En godkendt udenlandsk eksamen
 • En godkendt individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel kompetencevurdering.
   

Udvælgelseskriterier

Er der flere ansøgere, end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge): 

 • Motivationsbeskrivelse
 • Studierelevant arbejde 
 • Anden arbejdserfaring 
 • Studie eller arbejde i udlandet 
 • Engagement i fritidsaktiviteter eller foreningsarbejde 
 • Yderligere skolekundskaber - (f.eks. HF-fag) 

Ansøgere kan indtil 15. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du frist indtil 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering (IKV).

En positiv IKV giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på www.optagelse.dk.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.