Efter- og videreuddannelse 

Få indblik i mulighederne for yderligere uddannelse som færdiguddannet el-installatør.

Se oversigt over uddannelsessystemet (PDF), som det kan se ud for en el-installatør.

Energimanagement

Vil du være førende i energioptimering og bæredygtighed? Og udarbejde energistrategier og -løsninger for virksomheder, så de når deres energimål?

Så skal du tage en "top-up" uddannelse som professionsbachelor i energimanagement på UCN. Energimanagement er en direkte overbygning på installatøruddannelsen.

Uddannelsen varer 1½ år og fordeler sig over 3 semestre med hver deres faglige fokus og emner. Med uddannelsen får du stor indsigt i energimanagement, energioptimering og energianalyse.

Du får viden om energipolitik, lovgivning, energiledelse og ledelsesstrategier, og du lærer, hvordan energimål og energistrategier implementeres og integreres i en organisation og i den daglige drift.

Du får desuden kompetencer til at måle, beregne og vurdere energi- og miljøpåvirkninger i bygninger, installationer, transport og industrielle anlæg samt landbrug.

Produktudvikling og teknisk integration

Som færdiguddannet installatør er det ligeledes muligt at fortsætte studierne ved at tage professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration. Uddannelsen tager du på UCN.

Uddannelsen produktudvikling og teknisk integration varer 1½ år (3 semestre) og er en ”top-up” uddannelse, der sigter mod at give dig kompetencer inden for udvikling af produkter og/eller ydelser.

Uddannelsen er nyskabende i den forstand, at det er den første og eneste uddannelse, hvor der udover et tekniskfaglig fokus på produktudvikling, også lægges vægt på at give dig kompetencer til aktivt at integrere andre fagspecialer i dit arbejde.

I forlængelse af uddannelsen produktudvikling og teknisk integration kan du også fortsætte studierne på Aalborg Universitet ved at læse cand. scient.

Innovation og entrepreneurship

Kan du lide at være kreativ og arbejde med innovative processer? Vil du hjælpe andres virksomheder med at udvikle nye forretningsidéer?

Så har du muligheden for at tage overbygningsuddannelsen innovation og entrepreneurship på UCN.

Uddannelsen varer 1½ år og fordeler sig over 3 semestre, som fokuserer på hvert deres faglige område. 

Uddannelsen innovation og entrepreneurship giver dig indblik i kreative og innovative processer, projektledelse, forandringsledelse og virksomhedsdrift. Du lærer, hvordan du omsætter idéer og muligheder til konkrete projekter, hvordan du sælger og markedsfører et produkt samt hvordan du holder styr på virksomhedens økonomi.

Efteruddannelse

Udbuddet af efteruddannelse er meget svingende og er tilpasset erhvervslivets efterspørgsel. Et eksempel på efteruddannelse kunne være "Maskindirektiv".

Overbygning 

  • Teknisk manager
  • Teknisk integration og produktudvikling
  • Bæredygtig virksomhedsdrift

Overbygning og merit

Efter at have taget en professionsbachelor-uddannelse har du efterfølgende mulighed for at tage Cand. Scient. og/eller masteruddannelser på AAU og få merit af forskellig art til diplomingeniør-uddannelsen.

Uddannelsen i sig selv er dog også et fint karrieregrundlag og kan give mulighed for opnåelse af autorisation indenfor el-området.

Internationale muligheder

Med en akademiuddannelse har du mulighed for at gå direkte i job, men du kan også tage til udlandet og ”toppe” din uddannelse op til en bachelorgrad. Afhængig af bachelortype og hvilket land, der vælges, kan det tage mellem 1-2 år.

Den udenlandske institution har typisk brug for at se, hvilke fag du har læst, hvor mange ECTS point du har haft i hvert fag, hvordan du har klaret dig og en henvisning til en studieordning for den uddannelse, du har læst.

Normalt er udenlandske universiteter glade for at optage danske studerende. De er kendt for deres engelske sprogfærdigheder, deres selvstændighed, deres rejselyst samt deres gode faglige og personlige kompetencer.

UCN har valgt ikke at etablere konkrete kontakter med udenlandske universiteter i forhold til top-up uddannelser, da vi har erfaret, at vores studerende ønsker individualiserede løsninger. Dermed er det din egen opgave at undersøge dine muligheder.

Hvis du føler, at opgaven er uoverskuelig, kan det være en idé at henvende dig til en organisation, der gratis hjælper med at formidle uddannelsesophold i udlandet, primært i Australien, USA, Hong Kong, England, Canada, Hawaii mv.

Disse organisationer kan fx være:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan det internationale kontor hjælpe dig med at etablere kontakt og give råd og vejledning, når du har fundet det udenlandske universitet, du gerne vil videreuddanne dig på. Kontakt det internationale kontor på international@ucn.dk.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN

Hos UCN act2learn udbyder vi en lang række kurser og videreuddannelser på deltid blandt andet inden for teknologi og produktion.

Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.