Adfærdsregler for studerende

Sammen sikrer vi et godt studiemiljø
 

På grund af COVID-19 situationen har UCN formuleret et særligt sæt adfærdsregler, som du skal orientere dig i og overholde. Formålet med adfærdsreglerne er at mindske smitterisikoen og undgå smittespredning. Reglerne følger Sundhedsstyrelsen anvisninger.

Se de sundhedsfaglige retningslinjer for UCN studerende (PDF).

Du er en del af UCN

Du skal i gang med en uddannelse, og vi anser dig nu som en del af UCN. Du og dine medstuderende og vi som undervisere og UCN-ansatte kan udvikle et godt studiemiljø sammen.

Tillid, tryghed og respekt

Vi ønsker et studiemiljø præget af tillid, tryghed og respekt. Vi har alle et ansvar for, at det lykkes. Læs derfor vores adfærdsregler. De kan være en støtte, så du undgår at komme i situationer, som UCN betragter som uacceptable.

Klarhed og retfærdighed

I adfærdsreglerne fortæller vi, hvordan vi håndterer adfærd, som ikke er acceptabel på UCN. Det kunne eksempelvis være tilfælde af trusler, om snyd ved eksamen eller vold og mobning mod medstuderende eller undervisere.

I sådanne tilfælde følger vi et sæt regler og procedurer. De sikrer klarhed og retfærdighed for alle parter. Ingen er tjent med et studiemiljø præget af vilkårlighed, snyd, utryghed og mangel på respekt.

Adfærdsregler er til for dig

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tale med din underviser eller studievejleder. 

Læs mere om vores adfærdsregler for studerende på UCN.