Tutorer

Der benyttes ikke tutorer ved Blended – og online hold.