Uddannelsens indhold

Uddannelsen til el-installatør varer 2 år og indeholder tre kerneområder samt mulighed for specialisering.

Om uddannelsen

På UCN tilrettelægges el-installatøruddannelsen over bestemte temaer, så du oplever stor sammenhæng mellem fagområderne.

Der er både gruppe-, hold- og individuelle forløb.

Dit afslutningsprojekt er kronen på værket. For at gøre projektet mest muligt erhvervsrelevant kan din sparringspartner i den forbindelse være en vejleder fra erhvervslivet.

Varighed

Uddannelsen til el-installatør har en varighed af 2 år. 

På uddannelsen lærer du om:

 • El-forsyning
 • Projektering
 • Styring og regulering
 • Opbygning af komplette energisystemer

De tre fagområder og specialisering

Uddannelsen indeholder tre fagområder samt mulighed for specialisering.

Et fælles, alment fagområde der omfatter:

 • Sproglig kommunikation
 • Teknisk dokumentation
 • Teknisk matematik
 • Informationsteknik
 • Laboratorie- og måleteknik

 Et fælles virksomhedsteknisk fagområde der omfatter:

 • Erhvervsmæssig køb og salg
 • Økonomi
 • Organisation
 • Projektledelse
 • Jura
 • Miljø og sikkerhed
 • Kvalitet

Stærkstrøm

Det teknologiske fagområde stærkstrøm skal kvalificere dig til at kunne anvende, konstruere, fejlfinde og vedligeholde systemer indenfor forsynings- og installationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik.

Specialisering

Specialiseringen er dit eget valg og giver dig mulighed for en fordybelse indenfor det teknologiske fagområde.

Undervisningsformer

Du vil opleve forskellige former for undervisning under el-installatøruddannelsen.

Du vil derfor arbejde både projektorienteret, skulle deltage i klasseundervisning og tage del i eksterne foredrag. 

Læs mere

Find yderligere information om uddannelsen i studieordningen. Læs også information om adgangskrav og optagelse

Studievejledere

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.