Uddannelsens indhold

Uddannelsen til el-installatør varer 2 år og indeholder tre kerneområder samt mulighed for specialisering.

Om uddannelsen

På UCN tilrettelægges el-installatøruddannelsen over bestemte temaer, så du oplever stor sammenhæng mellem fagområderne.

Der er både gruppe-, hold- og individuelle forløb.

Dit afslutningsprojekt er kronen på værket. For at gøre projektet mest muligt erhvervsrelevant kan din sparringspartner i den forbindelse være en vejleder fra erhvervslivet.

Varighed

Uddannelsen til el-installatør har en varighed af 2 år. 

På uddannelsen lærer du om:

 • El-forsyning
 • Projektering
 • Styring og regulering
 • Opbygning af komplette energisystemer

De tre fagområder og specialisering

Uddannelsen indeholder tre fagområder samt mulighed for specialisering.

Et fælles, alment fagområde der omfatter:

 • Sproglig kommunikation
 • Teknisk dokumentation
 • Teknisk matematik
 • Informationsteknik
 • Laboratorie- og måleteknik

 Et fælles virksomhedsteknisk fagområde der omfatter:

 • Erhvervsmæssig køb og salg
 • Økonomi
 • Organisation
 • Projektledelse
 • Jura
 • Miljø og sikkerhed
 • Kvalitet

Stærkstrøm

Det teknologiske fagområde stærkstrøm skal kvalificere dig til at kunne anvende, konstruere, fejlfinde og vedligeholde systemer indenfor forsynings- og installationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik.

Specialisering

Specialiseringen er dit eget valg og giver dig mulighed for en fordybelse indenfor det teknologiske fagområde.

Undervisningsformer

Du vil opleve forskellige former for undervisning under el-installatøruddannelsen.

Du vil derfor arbejde både projektorienteret, skulle deltage i klasseundervisning og tage del i eksterne foredrag. 

Eksempler på litteratur på 1. semester

Nedenstående titler er eksempler på den litteratur, du som studerende kan møde på nogle af fagene på 1. semester på uddannelsen til el-installatør på UCN.

Vigtigt at vide

Det er vigtigt at understrege, at listen IKKE er den endelige litteraturliste, og du skal derfor ikke begynde at købe nogle af bøgerne.

Først når du er optaget på el-installatøruddannelsen, får du den endelige bogliste, der er gældende for netop dit hold. Denne listes formål er at give dig en ide om, hvilken litteratur, der kan anvendes på uddannelsens 1. semester.

Eksempler på litteratur på 1. semester
 • Elektroteknik, Opgavesamling. P. E. Petersen og H. Troensegaard
 • Elektroteknik 1, Elektricitet og magnetisme. P. E. Petersen
 • Elektroteknik 6, El-tekniske beregninger. Niels Kringelum og Carsten Dahl
 • Elektroteknik 8, El-installations materiel. Niels Kringelum
 • Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, Elektriske installationer. Rosendahls Schultz
 • Projektlederbogen. Bjarne Kousholt
 • Byggeriets faser og organisering. Torben Naldal
 • Virksomhedsdrift. Flemming Ettrup

Læs mere

Find yderligere information om uddannelsen i studieordningen. Læs også information om adgangskrav og optagelse

Uddannelsens kontaktperson

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf. 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind