Uddannelsens indhold

Uddannelsen til el-installatør varer 2 år og indeholder tre kerneområder samt mulighed for specialisering.

Om uddannelsen

På UCN tilrettelægges el-installatøruddannelsen over bestemte temaer, så du oplever stor sammenhæng mellem fagområderne.

Der er både gruppe-, hold- og individuelle forløb.

Dit afslutningsprojekt er kronen på værket. For at gøre projektet mest muligt erhvervsrelevant kan din sparringspartner i den forbindelse være en vejleder fra erhvervslivet.

Varighed

Uddannelsen til el-installatør har en varighed af 2 år. 

På uddannelsen lærer du om:

 • El-forsyning
 • Projektering
 • Styring og regulering
 • Opbygning af komplette energisystemer

De tre fagområder og specialisering

Uddannelsen indeholder tre fagområder samt mulighed for specialisering.

Et fælles, alment fagområde der omfatter:

 • Sproglig kommunikation
 • Teknisk dokumentation
 • Teknisk matematik
 • Informationsteknik
 • Laboratorie- og måleteknik

 Et fælles virksomhedsteknisk fagområde der omfatter:

 • Erhvervsmæssig køb og salg
 • Økonomi
 • Organisation
 • Projektledelse
 • Jura
 • Miljø og sikkerhed
 • Kvalitet

Stærkstrøm

Det teknologiske fagområde stærkstrøm skal kvalificere dig til at kunne anvende, konstruere, fejlfinde og vedligeholde systemer indenfor forsynings- og installationsteknik samt styrings- og reguleringsteknik.

Specialisering

Specialiseringen er dit eget valg og giver dig mulighed for en fordybelse indenfor det teknologiske fagområde.

Undervisningsformer

Du vil opleve forskellige former for undervisning under el-installatøruddannelsen.

Du vil derfor arbejde både projektorienteret, skulle deltage i klasseundervisning og tage del i eksterne foredrag. 

Læs mere

Find yderligere information om uddannelsen i studieordningen. Læs også information om adgangskrav og optagelse

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.