Praktik

Som en væsentlig del af uddannelsesforløbet på el-installatør skal du på et 3 måneders praktikophold i starten af 4. semester.

Formålet med praktikopholdet er:

  • At bibringe dig erhvervskompetence indenfor specialet
  • At sikre integrationen mellem teori og praksis
  • At bidrage til din faglige som personlige udvikling
  • At sikre sammenhæng i uddannelsesforløbet ved at dit afslutningsprojekt også skal skrives med udgangspunkt i den virksomhed, hvor praktikken finder sted.

Praktikopholdet er SU-berettiget og kan foregå i ind- og udland. Læs mere om dine internationale muligheder.

Eksempler på arbejdsopgaver

Projektering af:

  • Materiel til el-forsyning til huse
  • Materiel til el-forsyning i virksomheder
  • Materiel til el-forsyning i lejlighedskomplekser 

Rådgivning indenfor:

  • Materiel til el-forsyning i huse
  • Materiel til el-forsyning i virksomheder
  • Materiel til el-forsyning i lejlighedskomplekser

Herudover vil der blive arbejdet med kalkulation, lovgivning med mere.

Praktikophold og skriftlige opgaver

I forlængelse af praktikopholdet skal du udarbejde et eksamensprojekt, der skal omhandle praktikopholdet. Det afsluttende projekt skal dokumentere din evne til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks praksisorienteret problemstilling.

Uddannelsens kontaktperson

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf. 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind