Studieordning og regelgrundlag

Find mere information om el-installatøruddannelsen i studieordningen.

Studieordning

2020
​Studieordning - Institutionel (PDF)

2019
Studieordning - National (PDF)
Studieordning - Institutionel (PDF)

2015
Studieordning - forår (PDF)

2013
Studieordning - forår (PDF)

2011
Studieordning - efterår (PDF)


English curriculum

2015
Curriculum - spring (PDF)

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.

Love og regelgrundlag

På hjemmesiden retsinformation.dk kan du finde en række informationer om uddannelsens regelgrundlag. Du kan fx finde oplysninger om:

  • Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
  • Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Orientering om anvendelse af et gruppefremstillet produkt til en prøve
  • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.