Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen el-installatør.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Tredje semester

Fag
Autorisationsprøve

Eksamensform
Skriftlig individuel eksamen

Vurdering
Bestået/ikke bestået

Bestået
92% bestået

Antal studerende
13
Efterårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
13

Fjerde semester

Fag
Virksomhedspraktik

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt
100 %

Antal studerende
19
Fag
Valgfag

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
19
Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,8

Antal studerende
19
Forårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
Projekt 3A

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,6

Antal studerende
20
Fag
Projekt 3B

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,95

Antal studerende
20
Fag
Valgfag

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået: 18
Ikke bestået: 2

Antal studerende
20
Fag
Autorisationsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået: 16
Ikke bestået: 4

Antal studerende
20

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Dimittendundersøgelse

UCN Dimittendundersøgelse 2017 - EL Installatør (PDF)

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.