Uddannelsesmoduler 

El-installatøruddannelsen består af en obligatorisk del og en valgdel.

Studieforløb

Den obligatoriske del omfatter tre emneområder:

 • Alment med 30 ECTS-point
 • Virksomheden med 20 ECTS-point
 • Teknologi med 40 ECTS-point

Valgdelen indeholder:

 • Specialeforløb med 20 ECTS-point
 • Afslutningsprojekt med 10 ECTS-point

Semesteroversigt

1. semester - Boligen (30 ECTS)

 • Alment (17 ECTS)
 • Virksomheden (3 ECTS)
 • Teknologi (10 ECTS)

2. semester - erhvervsbyggeri (30 ECTS)

 • Alment (13 ECTS)
 • Virksomeden (9 ECTS)
 • Teknologi (8 ECTS)

3. semester - forsynings- og produktionsanlæg (30 ECTS)

 • Virksomheden (8 ECTS)
 • Teknologi (22 ECTS)

4. semester - profilering til erhvervslivet (30 ECTS)

 • Specialeforløb (20 ECTS)
 • Afslutningsprojekt (10 ECTS)

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.