Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du om optagelse på uddannelsen energimanagement

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september og februar (e-læring)
Studiepladser: 60 pladser i 2022 (30 fysisk / 30 online)
Der tages forbehold for et tilstrækkeligt antal ansøgere i forhold til oprettelse af hold med februar studiestart.

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen i energimanagement.

Optagelse på uddannelsen

Bliv klogere på de adgangskrav og frister, der gælder for optagelse på denne top-up-uddannelse.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser

 • Automationsteknolog
 • El-installatør
 • Energiteknolog
 • Vvs-installatør

Udvælgelseskriterier

Er der flere ansøgere, end der er pladser til, lægger vi vægt på følgende udvælgelseskriterier:​

 • Karaktergennemsnit til og med praktikprøve
 • Ansøgerens tidligere studierelevante erfaring samt
 • En motivationsbeskrivelse, hvor du begrunder din motivation, dit uddannelsesvalg samt hvordan dine tidligere relevante erfaringer kan anvendes på uddannelsen

Betinget optagelse

Denne uddannelse har betinget optagelse. Det betyder din ansøgning i nogle tilfælde kan behandles på lige fod med andre, selv om du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til denne uddannelse. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet – men kun på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Læs mere om hvordan du kan opnå betinget optagelse.

Ansøgningsperiode

Optagelse til september

Ansøgningsperioden er fra den 1. februar – 1. juli kl. 12.00. Du får svar på din ansøgning senest den 11. juli.

Optagelse til februar (e-læring) 

Ansøgningsperioden er fra den 28. juli – 1. december. Alle ansøgere, der søger rettidigt får svar vedrørende optagelse senest den 22. december.

 

Bilag til din ansøgning

Udvælgelse af de studerende, der kan optages i henhold til antal udbudte pladser, sker i henhold til uddannelsens udvælgelseskriterier. Det er derfor vigtigt, at du får vedlagt den korrekte dokumentation, når du søger om optagelse.

Husk derfor altid følgende bilag

 • Kopi af eksamensbevis fra din erhvervsakademiuddannelse (har du det ikke på ansøgningstidspunktet skal det eftersendes og inden ansøgningsfristen)
  Bemærk: Dette gælder dog ikke for ansøgere, som er i gang med deres erhvervsakademiuddannelse på UCN
 • Dokumentation for dine kvalifikationer i forhold til udvælgelseskriterierne
 • Motivationsbeskrivelse

Om motivationsbeskrivelsen

I motivationsbeskrivelsen skal du begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg samt hvordan dine tidligere relevante erfaringer kan anvendes på uddannelsen. Beskrivelsen skal vise, hvad du vil med uddannelsen fremadrettet og din motivation for at studere, hvad brænder du for. Læs mere om motivationsbeskrivelsen.

Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.


Læs mere om optagelse

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Claus Jacobsen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 47
clj@ucn.dk