Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav til professionsbacheloruddannelsen i energimanagement.

Adgangskrav

  • Automationsteknolog
  • El-installatør
  • Energiteknolog
  • Vvs-installatør

Såfremt du har en relevant udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du i forbindelse med ansøgningen vedlægge en vurdering af, om din uddannelse svarer til en af de ovenfor nævnte uddannelser, som giver direkte adgang til uddannelsen. Find mere information om vurdering af udenlandske uddannelser hos Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Udvælgelseskriterier

Er der flere ansøgere end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Gennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse - den afsluttende eksamen medtages ikke med i beregningen af gennemsnittet
  • Ansøgerens tidligere studierelevante erfaring samt
  • En personlig samtale, hvorunder for ansøgerens motivation og studieegnethed afdækkes

Sammen med ansøgningen sendes en motivationsbeskrivelse, som vil danne udgangspunkt for den personlige samtale, hvorunder din motivation og studieegnethed afdækkes.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.