Forhåndsvurdering af mulighed for optagelse på andet adgangsgrundlag

​Søg ind på top-up-uddannelsen i energimanagement med en forhåndsvurdering af din mulighed for at søge optagelse på andet adgangsgrundlag

Hvis du har en anden relevant erhvervsakademiuddannelse (evt. suppleret med relevant erhvervserfaring, kurser, udenlandsophold eller frivilligt arbejde), så vil vi gerne vurdere, om det tilsammen kan sidestilles med de formelle adgangskrav til den top-up-uddannelsen, du ønsker at starte på.

Du kan søge en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag senest den 1. juni via dette online ansøgningsskema til forhåndsvurdering. Du vil få svar på din ansøgning om forhåndsvurdering i løbet af 2 – 4 uger. Et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag giver dig adgang til at søge om optagelse på en top-up-uddannelse senest den 1. juli.

Adgangskrav

Hvis du er i tvivl om din erhvervsakademiuddannelse er direkte adgangsgivende, kan se på uddannelsens adgangskrav og udvælgelseskriterier.

Vigtige datoer

Studiestart i september

1. juni
Frist for ansøgning til forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag via online ansøgningsskema.
1. juli 
Ansøgningsfrist kl. 12.00. Frist for ansøgning om optagelse på top-up-uddannelse for ansøgere med positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag. 
9. juli
Svar på ansøgning via mail/UCN Optagelsesportal.
28. juli
Offentliggørelse af evt. ledige studiepladser på www.ucn.dk/ledigepladser. Ansøgning foregår via online ansøgningsskema, som kan tilgås på siden.

Bemærk: Ledige studiepladser besættes efter ‘først til mølle’-princippet indtil studiestart.

ER DU I TVIVL?

Måske er du i tvivl om valget mellem to uddannelser? Måske ved du slet ikke, hvilken vej du skal gå? Opfylder du adgangskravene? Skal du overhovedet læse på UCN, eller skal du noget helt andet?

Uanset hvad du er i tvivl om, er der flere måder vi kan hjælpe dig med at blive afklaret i dit uddannelsesvalg. Læs mere og få hjælp til dit uddannelsesvalg.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.