Talentaktiviteter på UCN

Vi arbejder i UCN med talentudvikling som kan give særligt dygtige studerende konkrete resultater på eksamensbeviset

Vores talentaktiviteter omfatter udmærkelse, talentforløb med ekstra ECTS og ekstra-curriculære aktiviteter.

Udmærkelse

Udmærkelse involverer eksempelvis anerkendelse af din bacheloropgaver eller anerkendelse af andre særlige initiativer i dit uddannelsesforløb, så du modtager et eksamensbevis med udmærkelse

Talentforløb med ekstra ECTS

Typisk udbud om ekstra fag eller moduler, som bliver dokumenter på dit eksamensbevis.

Ekstra-curriculære aktiviteter

Deltagelse i faglige aktiviteter, der har sammenhæng med den uddannelse, du er optaget på, tæller som ekstra-curriculære aktiviteter. Det kunne være deltagelse på konferencer, deltagelse i konkurrencer osv.

Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvilke konkrete talentaktiviteter, der findes. Men alle UCN’s uddannelser arbejder med udvikling af talentforløb med ekstra ECTS.

Hvem har ekstra talent og hvordan kommer jeg i betragtning?

Ikke alle har mulighed for at deltage i talentaktiviteter. Om du har det fornødne potentiale, vurderes af din uddannelse.

Hvis du vil vide mere om talentudvikling på din uddannelse, skal du kontakte din studievejleder eller studieleder for yderligere information. Generelt gælder dog følgende regler:

Du skal vurderes i forhold til nogle kriterier for at blive optaget på et talentforløb med ekstra ECTS. Du skal som udgangspunkt følge det normerede studieforløb på din uddannelse, hvis du ønsker at komme i betragtning som et særligt talent.*

Oversigt over objektive, faglige kriterier i forbindelse med udvælgelse af studerende til talentaktiviteter, der udløser ekstra ECTS:

Studieår påbegyndt og fulgt planmæssigt ved opfyldelse af deltagelsespligt eller 1. studieår gennemført på normeret studietid og prøven/erne bestået med mindst 10 efter 7-trins skalaen, såfremt ansøgningen indsendes efter 1. studieår.

For top-up: Har opnået et gennemsnit i den adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse på mindst 10 efter 7-trinsskalaen

Den studerende har vedlagt en motiveret ansøgning som supplement til ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den studerendes:
- Faglige ambitioner under og med talentforløbet
- Arbejdsmetoder, som kan understøtte gennemførelse af talentforløbet
- Dygtighed i den forudgående adgangsgivende eksamen eller tilsvarende, herunder i forbindelse med de afsluttende eksaminer
- De fagområder, som den studerende har speciel interesse for
- Evt. udlandsophold

Den motiverede ansøgning vil også blive vurderet på den studerendes evne til skriftlig kommunikation. Studielederen kan indkalde de studerende til en personlig samtale. Hvis en indkaldes, indkaldes alle ansøgere.

*Udviklingen af UCN’s talentaktiviteter er til dels bekendtgørelsesfastsat. Læs mere i Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind