Efter- og videreuddannelse 

Læs videre efter din energimanagementuddannelse.

Du har mulighed for at videreuddanne dig umiddelbart efter, du er færdig med din uddannelse, men du kan også vente, til du har været ude at arbejde i nogle år. Læs mere om efter- og videreuddannelsesmuligheder på UCN.

Vælger du at læse videre på universitetet, kan du tage en masteruddannelse eller kandidatuddannelse. Du kan også vælge en af nedenstående uddannelser, hvortil der gives merit.

Merit på uddannelser på AAU

Der er merit til følgende uddannelser på AAU, hvor udbudssproget er angivet i parentes:

Bemærk at nogle af uddannelserne har adgangsbegrænsning, hvilket kan variere over tid. Der findes yderligere information om uddannelserne, optag, studiemiljø mv. på AAUs hjemmesider:

Master i udlandet

UCN’s professionsuddannelser er målrettet studerende, der ønsker at søge arbejde direkte efter dimission.

Men hvis du efter din professionsbacheloruddannelse ønsker at videreuddanne dig, kan du undersøge mulighederne for en master i udlandet.

Normalt er udenlandske universiteter glade for at optage UCN studerende. De studerende er kendte for deres engelske sprogfærdigheder, deres selvstændighed, deres rejselyst og deres gode faglige og personlige kompetencer. Det skal dog understreges, at søger man ind på et af de højtrangerede universiteters masteruddannelser, som har et begrænset antal pladser, kan det blive vanskeligt at blive optaget.

UCN har valgt ikke at etablere konkrete kontakter til udenlandske universiteter i forbindelse med masteruddannelser, da vi har erfaret, at vores studerende ønsker individualiserede løsninger. Dermed er det din egen opgave at undersøge dine muligheder.

Hvis du føler, at opgaven er uoverskuelig, kan det være en idé at henvende dig til en organisation, der gratis hjælper med at formidle uddannelsesophold i udlandet, primært i Australien, USA, Hong Kong, England, Canada, Hawaii mv.

Disse organisationer kan fx være:

Du kan også undersøge dine muligheder på Masterportalen, hvor du kan finde en omfattende database med master muligheder på mere end 950 universiteter verden over. Ligeledes kan du finde information og vejledning i vores brochure "UCN Master i udlandet" (pdf).

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan det internationale kontor hjælpe dig med at etablere kontakt og give råd og vejledning, når du har fundet det udenlandske universitet, du gerne vil studere på. Kontakt det internationale kontor på: international@ucn.dk  

Udgifter / Priser

I Danmark er det gratis at tage en kandidatuddannelse (for studerende i EU), mens uddannelsesinstitutioner uden for Danmark typisk opkræver undervisningsafgift. Udgifterne varierer fra institution til institution. På private uddannelsesinstitutioner er undervisningsafgiften generelt højere end ved de offentlige uddannelsesinstitutioner.

På de højest rangerede universiteter kan en kandidatuddannelse løbe op i mere end DKK 200.000 om året, hvorimod de billigste koster omkring DKK 60.000 om året.

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Træffes efter aftale

Gitte Carstens
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind