Job og karriere

Med en uddannelse i energimanagement har du en række muligheder på arbejdsmarkedet.

Med energimanagementuddannelsen har du opnået et stort kendskab til management og ledelse i praksis, herunder ressourcestyring, kvalitetssikring, personaleledelse og arbejdsmiljøhensyn.

Du kan arbejde med at sikre energirigtig projektering og integrerede helhedsløsninger for bygninger, installationer og industrielle anlæg samt forestå licitation og implementering af energioptimeringer.

Du vil kunne arbejde på forskellige niveauer i danske som udenlandske virksomheder, både i den private og i den offentlige sektor.

Eksempler på jobtitler kunne være:

  • Energimanager
  • Ledende energirådgiver
  • Energikonsulent
  • Energi-/miljøleder
  • Overordnet projektleder

Analyserapport om energimanagement som arbejds- og uddannelsesområde

Svend Jensen – Erhvervspædagogisk Rådgivning - har for UCN udført en analyse om energimanagement i forhold til arbejdsmuligheder og uddannelse (PDF).

Analysen konkluderer:
Der er i dag et væsentligt behov for en professionsbacheloruddannelse inden for energimanagement i industrien, i installationsbranchen, i rådgiverbranchen og i kommunerne. Ingen af de virksomheder, der har leveret input til analysen, rejser tvivl om dette.

Behovet for en professionsbacheloruddannelse inden for energimanagement vil vokse betydeligt i de kommende år inden for de nævnte brancher og i kommunerne. Der er generelt tilfredshed med uddannelsen til energiteknolog, men det er også opfattelsen, at der skal mere til især i forbindelse med analyser og energirådgivning i industrien.

Det er opfattelsen i installationsbranchen og i rådgiverbranchen, at der er et uerkendt behov for en energimanager/tovholder, især i mellemstore fremstillingsvirksomheder, selvom man trækker på rådgivnings- og energibesparelseskompetencer ude fra. Det samme konstateres også i en analyse gennemført at IDA.

Analysearbejdet bekræfter antagelsen om, at de primære aftagere vil være industrien og installationsbranchen, men energirådgivningsbranchen og kommunerne vil også være vigtige aftagere i fremtiden. Derudover vil der antageligt ske en endnu større udbredelse af energimanagere i andre brancher, når uddannelsen bliver kendt.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.