Generel studievejleder

Gitte Carstens
72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for e-læring

Ann Lilith Kongsbak Rasmussen
72 69 14 89
alkr@ucn.dk