Praktiske oplysninger

På denne side finder du forskellige informationer, der er relevante for dig som ny studerende på UCN


Studiekort

Som studerende ved UCN får du brug for et personligt studiekort med foto. Du skal bruge studiekortet i forbindelse med:

 • Kopiering og print
 • Adgang til bygningen udenfor almindelig åbningstid
 • Adgang til skriftlige prøver
 • Lån af bøger på biblioteket

Udlevering af studiekort er forskellig alt efter hvilken uddannelse og hvilket campus, du skal begynde på. Studiekortet er gratis, men et erstatningskort koster 50 kr.

Foto til dit studiekort

Du skal uploade et billede af dig selv, før vi kan lave dit studiekort. For at gøre det, skal du logge på vores fotoupload med dit UCN brugernavn og adgangskode. 

Dit foto skal være:

 • Formel karakter
 • Vellignende - i stil med pas-billede
 • Have en rolig baggrund
 • Være i farver
 • Motivet centreret og fremme i billedet
 • Være af formatet .jpg. eller .jpeg.

Dit foto skal ikke være:

 • Fotos fra fritid, ferie eller sociale sammenhæng
 • Brug af filter
 • Flere personer

Eksempel:
Vælg en passende fotostil til dit studiekort

Hvis du har problemer med at uploade et billede, vil du kunne få bistand i UCN Servicecenter når du kommer på campus. 

Du skal være opmærksom på at der kan gå op til 2 timer, inden dit foto bliver synligt i systemerne. 

UCN Bibliotek

Som ny studerende på UCN har du adgang til biblioteket på alle campusser. Bibliotekets samlinger og e-ressourcer er målrettet UCN’s uddannelser inden for fagområderne Business, Teknologi, Sundhed og Pædagogik. 

Du modtager en mail med login og pinkode, når du automatisk bliver oprettet som bruger på det campusbibliotek, hvor din uddannelse hører hjemme. 

ucnbib.dk

ucnbib.dk er bibliotekets hjemmeside. Her kan du søge og reservere bøger og artikler, bruge e-ressourcer, læse om referencehåndtering og tjekke bibliotekets åbningstider.

Besøg dit bibliotek


Aalb​org

Hjørring

Thisted

Rådgivning og hjælp

Står du i en svær situation, kan du som studerende på UCN søge gratis hjælp ved UCN's psykologer eller studenterrådgivningen.

SPS (Specialpædagogisk støtte)

Du kan få støtte under uddannelsen via Statens ordning, SPS, hvis du har særlige udfordringer. SPS gives, så du kan uddanne dig på lige fod med andre studerende.

Du kan søge SPS, hvis du er ordblind/talblind, har en fysisk funktionsnedsættelse som smerte, kronisk sygdom, syns-/hørenedsættelse mm., samt ved psykisk udfordring som ADHD, autisme, angst mm.

Find din SPS vejleder på UCN og få mere information.

Generel studievejledning

Studie-, karriere-  og personlig vejledning for dig som studerende på UCN. 

Om generel studievejledning

Studie-, karriere-  og personlig vejledning

Du er velkommen til at kontakte mig på mail, tlf. eller kigge indenfor i kontor 2.1.23 på Campus Sofiendalsvej med alle spørgsmål, der kan have betydning for dit studie på UCN.

Jeg kan f.eks. vejlede dig om:

 

Dine rettigheder og pligter som studerende

Undervejs kan du støde ind i uforudsete begivenheder og du får brug for at vide, hvad reglerne er i forhold til f.eks. eksamen, sygdom, orlov eller andet.

At træffe kvalificerede valg

Du kommer du til at stå overfor forskellige valg i løbet af din uddannelse. F.eks. når du skal vælge valgfag og specialiseringer eller hvis du på et tidspunkt får overvejelser om det er den rigtige uddannelse du er på.

Karriereplanlægning – at lægge planer for din videre vej
Skal der bygges endnu mere uddannelse på eller har du brug for sparring i forhold til jobsøgning.

At finde balance i dit studieliv

En god balance mellem studieliv og fritid er nødvendig for at have god energi til begge dele.

Måske er det nødvendigt med lidt hjælp til at planlægge og finde den struktur, der er bedst for dig.

Eller - måske har du bare brug for at tale med én, som ikke er underviser eller eksaminator på din uddannelse.

Studievejledningen er et fortroligt rum og jeg har tavshedspligt.

Kontakt Generel studievejleder

Gitte Carstens
72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kurser og foredrag

På hvert semester tilbyder generel studievejledning en række kurser og foredrag om eksempelvis studieteknik, stress og eksamensangst.

Faglig studievejledning

Hvis du har brug for vejledning af mere faglig karakter rela­teret til din uddannelse, skal du henvende dig til din faglige studievejleder. Du kan se, hvem der er din faglige studievej­leder under din uddannelse.

Nyttige links

Hvad enten du har brug for tag over hovedet eller transport til og fra dit studie, kan disse links være nyttige for dig.