Uddannelsens indhold

Uddannelsen energimanagement varer 1½ år og fordeler sig over 3 semestre med hvert deres faglige fokus og emner.

Fag

Du vil blandt andet få undervisning i fagene:

 • Energiledelse og miljø
 • Analyse- og vurderingsmetoder
 • Videnskabsteori
 • Energi- og energisystemanalyse
 • Energioptimering af energitekniske anlæg
 • Kvalitetssikring af energioptimeringsprocesser
 • Måleteknik og empiri i forhold til måledata

Uddannelsens opbygning og kerneområder

5. semester

Undervisning og projekt

 • Energi og analyse (25 ECTS)
 • Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS)

6. semester

Undervisning og projekt

 • Energiledelse og miljø (20 ECTS)
 • Valgfrit uddannelseselement (10 ECTS)

7. semester

 • Praktik (15 ECTS)
 • Professionsbachelorprojekt (15 ECTS)

Se film om uddannelsen energimanagement

Se film om uddannelsen energimanagement


 

Temaer på semestrene

5. og 6. semester

Semestrene indeholder en række forskellige temaer:

 • Energimanagement 
 • Energioptimering
 • Energianalyse
 • Videnskabelig analyse
 • Kvalitetssikring af faglig proces
 • Måleteknik og empiri

5. semester fokuserer på de tekniske, analytiske og projektspecifikke elementer i form af energianalyse, -mål og – optimeringsmuligheder.

På 6. semester vendes blikket mere mod de politiske, dokumentations- og ledelsesmæssige aspekter indenfor energiledelse, energirigtig projektering, lovgivning og certificeringsordninger.

7. semester
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

I 7. semester skal du i den første halvdel af semestret i praktik, og i den sidste halvdel skal du skrive bachelorprojekt. I praktikperioden arbejdes der med den underviste teori i praksis. Du vil under forløbet være under kyndig vejledning af en af skolens undervisere.

I bachelorprojektet skal du vise, at du forstår og formår at binde teori og metode sammen med en praksisnær problemstilling og løsning. Opgaven kan skrives alene eller i gruppe.

Sproget på uddannelsen

Undervisningen på uddannelsen vil primært foregå på dansk, men engelsk vil også i høj grad forekomme i både litteratur, undervisning og præsentationsmateriale.

Uddannelsens kontaktperson

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf.: 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.