Uddannelsens indhold

Uddannelsen energimanagement varer 1½ år og fordeler sig over 3 semestre med hvert deres faglige fokus og emner.

Fag

Du vil blandt andet få undervisning i fagene:

 • Energiledelse og miljø
 • Analyse- og vurderingsmetoder
 • Videnskabsteori
 • Energi- og energisystemanalyse
 • Energioptimering af energitekniske anlæg
 • Kvalitetssikring af energioptimeringsprocesser
 • Måleteknik og empiri i forhold til måledata

Uddannelsens opbygning og kerneområder

5. semester

Undervisning og projekt

 • Energi og analyse (25 ECTS)
 • Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS)

6. semester

Undervisning og projekt

 • Energiledelse og miljø (20 ECTS)
 • Valgfrit uddannelseselement (10 ECTS)

7. semester

 • Praktik (15 ECTS)
 • Professionsbachelorprojekt (15 ECTS)

 

Temaer på semestrene

5. og 6. semester

Semestrene indeholder en række forskellige temaer:

 • Energimanagement 
 • Energioptimering
 • Energianalyse
 • Videnskabelig analyse
 • Kvalitetssikring af faglig proces
 • Måleteknik og empiri

5. semester fokuserer på de tekniske, analytiske og projektspecifikke elementer i form af energianalyse, -mål og – optimeringsmuligheder.

På 6. semester vendes blikket mere mod de politiske, dokumentations- og ledelsesmæssige aspekter indenfor energiledelse, energirigtig projektering, lovgivning og certificeringsordninger.

7. semester
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

I 7. semester skal du i den første halvdel af semestret i praktik, og i den sidste halvdel skal du skrive bachelorprojekt. I praktikperioden arbejdes der med den underviste teori i praksis. Du vil under forløbet være under kyndig vejledning af en af skolens undervisere.

I bachelorprojektet skal du vise, at du forstår og formår at binde teori og metode sammen med en praksisnær problemstilling og løsning. Opgaven kan skrives alene eller i gruppe.

Sproget på uddannelsen

Undervisningen på uddannelsen vil primært foregå på dansk, men engelsk vil også i høj grad forekomme i både litteratur, undervisning og præsentationsmateriale.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.