Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til energimanager.

Uddannelsen til energimanager tager 1,5 år og er fordelt på tre semestre.

Uddannelsens indhold

5. semester

På dette semester er fokus på energi og analyse som basis for bæredygtig energiledelse. Der vil blive arbejdet med emner som:

 • Tekniske installationer og energistyrende indsatser
 • El-teori og smartgrid
 • Termodynamik og varmeoverførsel
 • Måleteknik og analyse
 • Brugerdrevet innovation og forandringsprocesser
 • Bæredygtighed
 • Vedvarende energi
 • Videnskabsteori, metode og indsamling af empiri

Semesteret afsluttes med et tværfagligt semesterprojekt i samarbejde med en virksomhed. Samtidig introduceres der indledende til de to specialiseringsretninger på uddannelsen.

6. semester

På dette semester er fokus opdelt mellem en række fælles emner indenfor situationsbestemt energiledelse i en bestemt organisation og opstart af specialiseringsretninger.

Der bliver arbejdet med fælles emner som:

 • Energiledelse
 • Organisationsstrategi
 • Økonomi
 • Arbejdsmiljø
 • Personaleledelse
 • Gruppeadfærd
 • Ændringsprocesser og kommunikation

Udover de fælles fag vælges specialiseringsretning indenfor enten:

 • Specialiseringsretning i Grøn omstilling
 • Specialiseringsretning i Automation

Semesteret afsluttes med et tværfagligt semesterprojekt i samarbejde med en virksomhed.

7. semester

På dette semester skal du i den første halvdel af semestret i praktik, og i den sidste halvdel skal du skrive bachelorprojekt.

I praktikperioden arbejdes der med den underviste teori i praksis. Du vil under forløbet være under kyndig vejledning af en af skolens undervisere.

I bachelorprojektet skal du vise, at du forstår og formår at binde teori og metode sammen med en praksisnær problemstilling og løsning. Opgaven kan skrives alene eller i gruppe.

Du skal vælge specialiseringsretning

Tidligt i uddannelsen skal du vælge imellem to forskellige specialiseringsretninger:

Specialiseringsretning i Grøn omstilling

Specialiseringsretning i Grøn omstilling er for dig, der gerne vil ud og arbejde med bæredygtige indsatser i relation til grøn omstilling, FN's verdensmål, CSR og cirkulær økonomi.

Du vil få viden om metoder og indhold af bæredygtighedscertificeringer af bygninger samt planer og værktøjer, der sikrer samfundsmæssig bæredygtig udvikling.

Du skal kunne identificere, vælge, evaluere og formidle energi- og miljømål og -indsatsområder og anvende værktøjer til implementering og evaluering af virksomhedens energiledelsessystemer. Og du skal kunne indgå i tværfagligt samarbejde vedrørende grøn omstilling.

Vælger du retningen vil du efterfølgende kunne vurdere og formidle virksomheders behov for tiltag for grøn omstilling, håndtere, designe og formidle løsningsforslag til energioptimering samt evaluere og forbedre bæredygtige løsninger.

Specialiseringsretning i Automation

Specialiseringsretning i Automation er for dig, der gerne vil arbejde med automation på et endnu højere niveau end f.eks. automationsteknologer og med mere fokus på professionel håndtering af automation og industri 4.0 i virksomheder.

Du får viden om protokol- og netværksfunktioner, anvendelsesmulighederne i automationssystemer samt systemsikkerhed - herunder den bagvedliggende teori og praksisanvendte metoder. Du lærer også om automationslagene og den indbyrdes relation mellem disse i systemsammenhæng.

Du skal kunne identificere, udvælge, evaluere og formidle systemer med fokus på Cloud-, Edge, og Fog-computing og analysere og vurdere vertikal datakommunikation (fra styrings- til sensorniveau). Og du skal kunne indgå i tværfagligt samarbejde vedrørende automatisering af processer og opsamling af data til registrering af forbrug og ressourcer.

Vælger du retningen vil du efterfølgende kunne designe og idriftsætte systemer på MES-niveau, håndtere og udvikle sikker datakommunikation fra field- til koncernniveau og udarbejde systemer til helhedsorienterede ordreoverblik og opfølgning på igangværende produktionsordrer (sammenhæng mellem ERP og MES).

 

Læs energimanagement online ⚡

Få karriere, familieliv og uddannelse til at gå i spænd. Læs online.

Læs mere Praktik

På uddannelsen til energimanager skal du på 3. semester i praktik i 10 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Du får ansvar og erfaring i praktikken

I praktikken skal du omsætte din teoretiske viden til idéer og løsninger ude i praksis. Læs mere om hvad Mads, Morten og Henrik lavede i deres praktik.

Mads i Hjørring Kommune

Mads var i praktik i Hjørring kommune. Her har han arbejdet med energikortlægning, planlægning og lovgivning på en række store bæredygtighedsprojekter. I den forbindelse skulle Mads samarbejde med mange interessenter. I processen er Mads blevet involveret på linje med øvrige projektdeltagere og fået ansvar.

Morten hos rådgivende ingeniør

Morten var i praktik som energimanager hos MOE - Rådgivende ingeniør. Fokus i hans praktik var på tekniske installationer, energioptimering og projektering. For Morten var det fedt at opleve en dagligdag på og udenfor kontoret med meget kompetente kolleger. Som praktikant fik han lov at arbejde selvstændigt og fik egne ansvarsområder.

Henrik hos forsyningsselskab

Henrik var i praktik hos Thisted varmeforsyning. Her var der fokus på vedvarende energiprojekter, driftsmonitorering og konkret energirådgivning til forbrugerne. Henrik fik bl.a. lov at arbejde med adfærdens betydning for energiforbruget.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor energimanagere arbejder.

Du arbejder med konkrete virksomhedscases

Alle semesterprojekter på energi management er konkrete cases fra virksomheder. Uddannelsen samarbejder f.eks. med Aalborg Kommune og Hjørring Kommune, projekter som Stigsborg Havnefront og private virksomheder som Aalborg Havn, Bladt Industries, Vrå dampvaskeri, Tulip og Bilcon. Der samarbejdes også med eksempelvis Gigantium, Aalborg Zoo, Nibefestival og Frederikshavn Bryghus.

Mads følte sig klar til erhvervslivet

Mød Mads både har læst vvs-installatør og efterfølgende energimanagement. Hør ham fortælle, hvordan den tætte kontakt til erhvervslivet har forberedt ham til job.


MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På energimanagement foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både kunne gennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.


Oplev campus

Energimanagement er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På uddannelsen i energimanagement har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Der samarbejdes med hele verden

Uddannelsen er involveret i en række projekter i norden og internationalt, som har til formål at give studerende mulighed for bl.a. praktik eller udveksling. Har du lysten og drivet, er der altså mulighed for at afprøve dig selv internationalt.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Claus Jacobsen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 47
clj@ucn.dk