Praktik

Uddannelsen energimanagement er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du lærer at løse konkrete problemstillinger - både gennem den daglige undervisning og det obligatoriske 10-ugers praktikophold på uddannelsens sidste semester.

Som en væsentlig del af uddannelsesforløbet skal du på et 10 ugers praktikophold.

Formålet med praktikopholdet er, at du at omsætte din teoretiske viden til idéer og løsninger ude i praksis. Gennem praktikken får du en værdifuld indsigt i, hvad du kan, og hvilke krav arbejdsmarkedet stiller til dig.

Praktikopholdet er din mulighed for at afprøve teori i praksis og samarbejde med en spændende virksomhed om en praksisnær problemstilling, inden du færdiggør din uddannelse med bachelorprojektet. Dette projekt vil ofte tage afsæt i dit praktikophold.

Få en studerende fra energimanagement i praktik

Bliv klogere på hvad det vil sige at få en studerende fra energimanagementuddannelsen i praktik ved at kigge i praktikbrochuren for energimanagement (PDF).

Praktikvirksomheder

På energimanagement-uddannelsen samarbejder vi med en lang række praktikvirksomheder. Men uanset om du ønsker praktik i én af disse virksomheder eller i en virksomhed, du selv finder, er du selv ansvarlig for at arrangere dit praktikophold.

Du har også mulighed for at gennemføre din praktik i udlandet - læs mere herom under Studieophold i udlandet.

Retningslinjer for praktik

Skolen har en database med praktikfirmaer, som vi samarbejder med, men det er i sidste ende dit eget ansvar at skaffe den nødvendige praktikplads.

Her kan du læse mere om praktikken: Praktikrammer Energi –og Miljøuddannelserne (PDF)

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.