Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen energimanagement.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Sjette semester

Fag
6. semesterprøve

Eksamensform
Mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,4

Antal studerende
16

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.