Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen energimanagement.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

sjette semester

Fag
6. semesterprøve

Eksamensform
Mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,4

Antal studerende
16

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Kontakt

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf.: 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00