Uddannelsen i tal

Få et overblik over energimanagementuddannelsen i tal.

Forårssemesteret 2016

sjette semester

Fag
6. semesterprøve

Eksamensform
Mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,4

Antal studerende
16