Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen energimanagement.

Efterårssemesteret 2016

sjette semester - e-læring

Fag
6. semesterprøve

Eksamensform
Mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,5

Antal studerende
4

syvende semester

Fag 
Professionsbachelorprojekt

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
15
Forårssemesteret 2016

sjette semester

Fag
6. semesterprøve

Eksamensform
Mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,4

Antal studerende
16