Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet og blive en god energiteknolog.

På uddannelsen til energiteknolog får du brug for godt udstyr, og du skal forberede dig på at skulle bruge en del tid på UCN. Inden du starter på studiet, har du gode muligheder for at forberede dig ved at deltage i UCN's forkurser. 

Du får brug for en computer

Det er ikke nok at medbringe f.eks. en smartphone, iPad, eller en Chromebook, for de kan ikke køre de programmer, du skal bruge på uddannelsen. Dine undervisere anvender Microsoft Windows til undervisningen, så det vil være at foretrække til din computer. Op til studiestart får du mere at vide om krav til hardware og software.

Der er få udgifter til bøger

Du skal ikke forvente store udgifter til trykte bøger. Underviserne gør meget af læsestoffet tilgængeligt digitalt. Afhængig af din interesse, kan du vælge at investere i supplerende litteratur.

Et fuldtidsstudie der kræver forberedelse 

Som udgangspunkt kan du forvente at være på UCN kl. 8.30-15.30 alle hverdage, men det kan dog sagtens variere. Her vil du både modtage undervisning, få vejledning, lave øvelser, arbejde alene eller bruge tid på gruppeprojekter. Dine undervisere forventer også, at du til undervisningstimerne har forberedt dig, og derfor kan du også forvente hjemmearbejde.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Claus Jacobsen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 47
clj@ucn.dk