Uddannelsens indhold

Uddannelsen til energiteknolog er en 2-årig uddannelse, der forløber over 4 semestre med hvert sit faglige fokusområde.

Uddannelsens opbygning

 • 1. semester: Bygningskompleksets energi  
 • 2. semester: Energiforsyning og omsætning
 • 3. semester: Energirigtige processer og produktionsanlæg
 • 4. semester: Praktik og afslutningsprojekt

Tre hovedelementer

Overordnet set kan energiteknologuddannelsen og dens forløb opdeles i tre hovedelementer;

 • Den obligatoriske del, der udgør ca. halvdelen af uddannelsens forløb
 • En tilvalgsdel med forskellige tilvalgsemner, der udgør ca. en fjerdedel af uddannelsen
 • Praktikophold og afslutningsprojekt, der udgør den resterende sidste fjerdedel af uddannelsen 

Obligatorisk del

Den obligatoriske del indeholder en række energiteknologiske emner som:

 • Byggeteknik
 • Indeklima
 • Automation
 • Styring og regulering
 • Traditionelle og nye energiformer

Desuden får du viden om:

 • Energianalyser
 • Energiforbrugsberegning
 • Energirigtige processer og produktionsanlæg

Disse emner er med til at sikre dit kendskab til energirigtig projektering og planlægning. Emnerne gør dig desuden i stand til at vurdere de mest energiøkonomiske og miljømæssige løsninger. 

Tilvalgsemner

Tilvalgsemnerne, der udgør en fjerdedel af uddannelsen, strækker sig bredt og er din mulighed for at dykke dybere ned i det emne og dermed den specialisering, som interesserer dig. Som eksempler på tilvalgsemner kan nævnes:

 • Proces- og produktionsanlæg
 • Bygningsinstallationer
 • Alternative og nye energiformer

Virksomhedsforståelse 

Yderligere får du viden om emner, der knytter sig virksomhedsforståelse i forhold til eksempelvis dét at være medarbejder i en virksomhed eller dét selvstændigt at drive én. De primære fokus- og emneområder i den forbindelse er: 

 • Innovation
 • Projektledelse
 • Forretningsforståelse

Undervisningsformer

Undervisningen de første tre semestre foregår som en vekselvirkning mellem selvstændig opgaveløsning, almindelig undervisning og projektarbejde.

På det fjerde og afsluttende semester tager undervisningen sit udgangspunkt i samarbejdet med en virksomhed. 

Læs mere om uddannelsen i studieordningen for enegiteknologuddannelsen.

Tag uddannelsen på engelsk

Du kan også læse uddannelsen energiteknolog på engelsk på UCN. Læs mere om mulighederne for at læse Energy Technology.

Vigtigt! Du skal være opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at oprette et samlæst internationalt hold, såfremt et udelukkende dansk hold ikke kan oprettes.

Eksempler på litteratur på 1. semester

Nedenstående titler er eksempler på den litteratur, du som studerende kan møde på nogle af fagene på 1. semester på uddannelsen til energiteknolog på UCN.

Vigtigt at vide

Det er vigtigt at understrege, at listen IKKE er den endelige litteraturliste, og du skal derfor ikke begynde at købe nogle af bøgerne. 

Først når du er optaget på energiteknologuddannelsen, får du den endelige bogliste, der er gældende for netop dit hold. Denne listes formål er at give dig en ide om, hvilken litteratur, der kan anvendes på uddannelsens 1. semester.

Eksempler på litteratur på 1. semester
 • Teknisk matematik af P. Madsen
 • By og Byg anvisning 213: Beregning af bygningers varmebehov
 • Energihåndbogen
 • Ventilationsståbi
 • Varmeståbi
 • Elektronikteknik 1, Elektricitet og magnetisme
 • SBI-anvisning 175, Varmeanlæg med vand som medium
 • Norm for mekaniske ventilationsanlæg - DS 447
 • Kompendier i ventilation og indeklima
 • Beregning af bygningers varmetab: DS 418**
 • Termisk isolering af tekniske installationer: DS 452**

Uddannelsens kontaktperson

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf.: 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind