Uddannelsens indhold

Uddannelsen til energiteknolog er en 2-årig uddannelse, der forløber over 4 semestre med hvert sit faglige fokusområde.

Uddannelsens opbygning

 • 1. semester: Bygningskompleksets energi  
 • 2. semester: Energiforsyning og omsætning
 • 3. semester: Energirigtige processer og produktionsanlæg
 • 4. semester: Praktik og afslutningsprojekt

Tre hovedelementer

Overordnet set kan energiteknologuddannelsen og dens forløb opdeles i tre hovedelementer;

 • Den obligatoriske del, der udgør ca. halvdelen af uddannelsens forløb
 • En tilvalgsdel med forskellige tilvalgsemner, der udgør ca. en fjerdedel af uddannelsen
 • Praktikophold og afslutningsprojekt, der udgør den resterende sidste fjerdedel af uddannelsen 

Obligatorisk del

Den obligatoriske del indeholder en række energiteknologiske emner som:

 • Byggeteknik
 • Indeklima
 • Automation
 • Styring og regulering
 • Traditionelle og nye energiformer

Desuden får du viden om:

 • Energianalyser
 • Energiforbrugsberegning
 • Energirigtige processer og produktionsanlæg

Disse emner er med til at sikre dit kendskab til energirigtig projektering og planlægning. Emnerne gør dig desuden i stand til at vurdere de mest energiøkonomiske og miljømæssige løsninger. 

Tilvalgsemner

Tilvalgsemnerne, der udgør en fjerdedel af uddannelsen, strækker sig bredt og er din mulighed for at dykke dybere ned i det emne og dermed den specialisering, som interesserer dig. Som eksempler på tilvalgsemner kan nævnes:

 • Proces- og produktionsanlæg
 • Bygningsinstallationer
 • Alternative og nye energiformer

Virksomhedsforståelse 

Yderligere får du viden om emner, der knytter sig virksomhedsforståelse i forhold til eksempelvis dét at være medarbejder i en virksomhed eller dét selvstændigt at drive én. De primære fokus- og emneområder i den forbindelse er: 

 • Innovation
 • Projektledelse
 • Forretningsforståelse

Undervisningsformer

Undervisningen de første tre semestre foregår som en vekselvirkning mellem selvstændig opgaveløsning, almindelig undervisning og projektarbejde.

På det fjerde og afsluttende semester tager undervisningen sit udgangspunkt i samarbejdet med en virksomhed. 

Læs mere om uddannelsen i studieordningen for enegiteknologuddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.