Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på energiteknolog.

Uddannelsen til energiteknolog tager 2 år og er fordelt på 4 semestre.

Uddannelsens indhold

1. og 2. semester

På dine første semestre får du en introduktion til feltet energi. Du kommer blandt andet til at lære om installationer, ventilation, varmeanlæg og vedvarende energi som f.eks. solceller og varmepumper. Derudover kommer du også til at arbejde med bygningsklima, herunder vægge og vinduer, samt problemstillinger som f.eks., hvor energien forsvinder hen, når den forsvinder. Du bliver også klogere på projektledelse og økonomi inden for energi.

Fag på 1. og 2. semester (60 ects) 

 • Energiformer 10 ECTS 
 • Bygningens indeklima 10 ECTS 
 • Byggeteknik og energianalyse 10 ECTS 
 • Energi, økonomi og miljø 5 ECTS 
 • Energirigtig projektering 5 ECTS 
 • Projektledelse 5 ECTS 
 • Termografi og rådgivning 5 ECTS 
 • Valgfag 10 ECTS 
3. semester

På dit 3. semester arbejder du med processer og energi. Du bliver undervist i processer i og optimering af industrien og landbruget. Samtidig får du også viden om styring og automatisering på området. Derudover arbejder du også med køleteknik, herunder køling af serverrum, industrianlæg og kølerum. Innovation og forretningsudvikling vil også være temaer, der fylder på semesteret. 

Fag på 3. semester (30 ects) 

 • Energioptimering af procesanlæg 10 ECTS 
 • Innovation 5 ECTS 
 • Køleteknik 5 ECTS 
 • Energiteknisk forretningsudvikling 10 ECTS 
4. semester

På dit sidste semester skal du i praktik, og i den forbindelse skal du udarbejde en praktikrapport. Derudover skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt, hvor du ofte vil arbejde sammen med en virksomhed.  

Fag på 4. semester (30 ects) 

 • Praktikrapport 15 ECTS  
 • Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS  

Du lærer de anerkendte IT-programmer

Du kommer til at arbejde med flere forskellige IT-programmer under uddannelsen. Det er blandt andet programmerne BSim, Be18 og tegneprogrammet Revit. 


Praktik

På uddannelsen til energiteknolog skal du på 4. semester i praktik i ca. 3 måneder. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Find din egen praktikplads

Du har selv ansvaret for at finde en praktikplads, men du kan selvfølgelig hente hjælp hos dine undervisere. Du kan også deltage i UCN's arrangement Matchmaking, hvor du kan møde virksomheder, der bl.a. er på udkig efter nye praktikanter. 

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor energiteknologer arbejder.

Kom på virksomhedsbesøg 

Undervejs på studiet vil du komme på mange virksomhedsbesøg, hvor du vil få et indblik i de arbejdsopgaver, der kan vente dig i din praktik eller fremtidige arbejde. Du vil også blive klogere på, hvilke udfordringer virksomhederne har og dermed også opdage, hvor du kan spille en rolle og gøre en forskel for dem. Du vil ofte komme på besøg i virksomheder, der relaterer sig til de fag, du på det tidspunkt arbejder med på UCN.

Skriv afsluttende projekt med en virksomhed

På 4. semester skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. Det gør du i samarbejde med en virksomhed, hvor du kan arbejde med en praksisnær problemstilling. Langt de fleste studerende har et projektsamarbejde med den virksomhed, hvori de har været i praktik. 

MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På energiteknologuddannelsen foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både opleve holdundervisning, gruppearbejde, virksomhedsbesøg og selvstudie samt arbejde med forskellige teknologier og IT-programmer. 

Projekter skriver du i grupper

De fleste moduler du har på uddannelsen afsluttes med et projekt. Projektet skal du skrive sammen med en gruppe, og nogle gang vil du også skulle til eksamen i projektet. 

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen til energiteknolog er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På uddannelsen til energiteknolog har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Tag til udlandet med energiteknologuddannelsen

Når du skal i praktik på 4. semester, har du mulighed for at finde en virksomhed i udlandet,  hvor du kan tage dit praktikforløb. På 3. semester har du mulighed for at deltage i en frivillig studietur på 14 dage. For at turen kan lade sig gøre, skal du regne med, at der er en egenbetaling. 

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Claus Jacobsen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 47
clj@ucn.dk