Praktik

Uddannelsen til energiteknolog er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du lærer at løse konkrete problemstillinger - både gennem den daglige undervisning og det obligatoriske 10-ugers praktikophold på uddannelsens sidste semester.

Som en væsentlig del af uddannelsesforløbet skal du på et 10 ugers praktikophold.

Formålet med praktikopholdet er, at du at omsætte din teoretiske viden til idéer og løsninger ude i praksis. Gennem praktikken får du en værdifuld indsigt i, hvad du kan, og hvilke krav arbejdsmarkedet stiller til dig.

Praktikopholdet er din mulighed for at afprøve teori i praksis og samarbejde med en spændende virksomhed om en praksisnær problemstilling, inden du færdiggør din uddannelse med det afsluttende eksamensprojekt. Dette projekt vil ofte tage afsæt i dit praktikophold.

Praktikvirksomheder

På energiteknologuddannelsen samarbejder vi med en lang række praktikvirksomheder. Men uanset om du ønsker praktik i én af disse virksomheder eller i en virksomhed, du selv finder, er du selv ansvarlig for at arrangere dit praktikophold.

Du har også mulighed for at gennemføre din praktik i udlandet - læs mere herom under Studieophold i udlandet.

Retningslinjer for praktik

Skolen har en database med praktikfirmaer, som vi samarbejder med, men det er i sidste ende dit eget ansvar at skaffe den nødvendige praktikplads.

Her kan du læse mere om praktikken: Praktikrammer Energi –og Miljøuddannelserne (PDF)

Inspiration

Til inspiration kan du her læse et par praktikrapporter om praktik i udlandet:

Klaus Pedersens praktikrapport, der foregår på den danske ambassade i Washington D. C., USA
Michael Lyhnes praktikdagbog fra Norge
Torben Mørch Sørensen og Ricki Andersens praktikrapport fra Camp Eventure, Zambia, i Afrika

Uddannelsens kontaktperson

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf.: 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind