Praktik

På energiteknologuddannelsens 4. semester skal du på et 3 måneders praktikophold, som kan foregå i enten Danmark eller udlandet.

Som en væsentlig del af uddannelsesforløbet skal du på et 3 måneders praktikophold.

Praktikopholdet er din mulighed for at afprøve teori i praksis og samarbejde med en spændende virksomhed om en praksisnær problemstilling, inden du færdiggør din uddannelse med afslutningsprojektet. Afslutningsprojektet binder en sløjfe på den viden, du har oparbejdet gennem uddannelsen.

Du kan tage i praktik i både Danmark og i udlandet. Læs mere om studieophold i udlandet.

Til inspiration kan du læse et par rapporter om praktik i udlandet:

Uddannelsens kontaktperson

Maj-Britt Trolle Ståhl
Uddannelsens kontaktperson

Tlf.: 72 69 14 93
mat@ucn.dk

Træffes tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind