Studieordning og officielle dokumenter

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for uddannelsen til energiteknoglog samt oversigt over karaktergennemsnit for  de seneste tre år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke typer af aktiviteter der foregår på uddannelsen og hvordan de er fordelt på studietiden.


Studieordning

Her finder du den aktuelle studieordning, som gælder for nye ansøgere. Du finder også tidligere studieordninger, hvis du er nuværende eller tidligere studerende.

Aktuel studieordning

Tidligere studieordning(er)

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Karakteropgørelser

Her kan du hente karakteropgørelser for uddannelsen og øvrige uddannelser indenfor området.

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,7

Antal studerende
14

Fjerde semester

Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,8

Antal studerende
16
Efterårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
Projekt 3A

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,6

Antal studerende
15
Fag
Projekt 3B

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,2

Antal studerende
15
Fag
Valgfag 3.1

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,9

Antal studerende
15
Fag
Valgfag 3.2

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,9

Antal studerende
15
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,72

Antal studerende
18
Fag
Valgfag

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,06

Antal studerende
16

Fjerde semester

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt: 18
Ikke godkendt: 1

Antal studerende
19
Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,78

Antal studerende
19

Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen til energiteknolog.

Studievejledning

Claus Jacobsen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 15 47
clj@ucn.dk