Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen energiteknolog.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,7

Antal studerende
14

Fjerde semester

Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,8

Antal studerende
16
Efterårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
Projekt 3A

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,6

Antal studerende
15
Fag
Projekt 3B

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,2

Antal studerende
15
Fag
Valgfag 3.1

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,9

Antal studerende
15
Fag
Valgfag 3.2

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,9

Antal studerende
15
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,72

Antal studerende
18
Fag
Valgfag

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
9,06

Antal studerende
16

Fjerde semester

Fag
Praktikeksamen

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
Godkendt / Ikke godkendt

Godkendt: 18
Ikke godkendt: 1

Antal studerende
19
Fag
Afslutningsprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,78

Antal studerende
19

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.