Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på ergoterapeutuddannelsen


Ansøgningsfrister:

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00


Adgangskvotient

Fra 2017: 7,2


Optagelse

Du skal ansøge om optagelse på optagelse.dk. Ergoterapeutuddannelsen har 84 studiepladser og har ikke betinget optag.


Studiestart 2 gange om året

Der er studiestart to gange om året, henholdsvis september (sommer) og februar (vinter), men kun én optagelsesrunde gennem enten kvote 2 eller kvote 1, uanset om du ønsker sommer- eller vinterstudiestart.

Du får svar på, om du er optaget den 28. juli. Samtidig med optagelsesbrevet får du at vide, om du skal starte til sommer eller vinter. Studiepladserne er fordelt ligeligt på sommer- og vinterstudiestart af hensyn til antallet af praktikpladser.


Kvote 1

Adgangskrav til ergoterapeutuddannelsen i kvote 1 er en gymnasial eksamen. Der stilles ikke krav om, at du har bestemte fag på bestemte niveauer.

I kvote 1 tildeles studiepladser ansøgere med en gymnasial uddannelse efter faldende adgangskvotient.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1. OBS: Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er 15. marts kl. 12.00. Læs mere hos Styrelsen for International Uddannelse.

50% af studiepladserne på ergoterapeutuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 1.


Kvote 2

Du skal søge i kvote 2 hvis du har mere at byde på end din adgangsgivende eksamen, hvis du har et andet adgangsgrundlag eller hvis du søger dispensation/IKV.

I kvote 2 optages ansøgere, der opfylder ét af følgende krav:

 • Gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1.
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen eller Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) og dansk C, naturfag C og engelsk C.
 • har erhvervserfaring svarende til 9 måneders fuldtidsarbejde samt 4 enkeltfag med alle nedenstående nummererede krav:
  • Dansk A og Engelsk B
  • Bioteknologi A eller Biologi B eller Fysik B eller Kemi B eller Matematik B
  • Samfundsfag C eller Psykologi C
 • Kvalifikationer, der efter en kompetencevurdering (IKV), kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.
 • Udenlandsk eksamen, uanset statsborgerskab, som ikke kan omregnes til en dansk eksamenskvotient www.iu.dk.
 • Har en Dansk/Fransk Baccalauréat (DBF), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalauréat (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB).
 • Har udenlandsk eksamen, som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, jf. , og dermed kan omregnes til en optagelseskvotient.

Behandling af din ansøgning til ergoterapeutuddannelsen i kvote 2 sker efter en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer. Forskellige kvalifikationer kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen. Du skal selv pege på, hvilke aktiviteter der skal medregnes i de 12 måneder.

Udvælgelseskriterier

Ved udvælgelse i kvote 2 lægger vi vægt på følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Erhvervsmæssige erfaringer inden for social- og sundhedssektoren og/eller inden for industri- og servicesektoren.
 • Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende eksamen. Hvis eksamenskvotienten er lav, vægtes karakterer i relevante fag/enkeltfag.
 • Færdigheder inden for relevante fag, såsom dansk, engelsk, biologi, samfundsfag og psykologi.
 • Erfaring med arbejde eller studieophold i udlandet. Opholdet skal have en varighed på minimum 4 sammenhængende måneder.
 • Erfaringer med at tilegne dig teoretisk viden inden for de seneste år.
 • Anden studierelevant erfaring/viden med frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, førstehjælpskursus, kendskab til it mv.
 • Højskoleophold, som udgangspunkt på mindst 16 uger og på fuld tid.

Optagelsessamtale

Som ansøger i kvote 2 tilbyder vi dig en optagelsessamtale, hvor du har mulighed for at fortælle om din motivation for ergoterapeutstudiet og give en mundtlig uddybning af det udbytte, du har fået af de aktiviteter, du har deltaget i. Vi vil gerne i dialog med dig om erhvervsarbejde, enkeltfag, højskole, udenlandsophold eller andre studierelevante aktiviteter, hvor dine samarbejdsevner er blevet afprøvet.

I slutningen af marts vil du som ansøger modtage en mail med log in til bestilling af en optagelsessamtale.

50% af studiepladserne på ergoterapeutuddannelsen tildeles ansøgere i kvote 2.

Tidsfrister for fremsendelse af dokumentation

Sidste frist for upload af dokumentation for aktiviteter, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din kvote 2 ansøgning er den 15. maj kl. 12.00.


Print folder om optagelse

Ergoterapeut - optagelse 2017 (PDF)

Studievejleder

Marie Bangsgaard Bang
Studievejleder

Tlf. 72 69 10 89
mbb@ucn.dk

Træffes onsdag kl. 09.00-12.00                                

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Følg os på Facebook

Erhvervskontakt:

Få hjælp af studerende til forbedringer af arbejdsmiljøet i din virksomhed

Kontakt Housing Enabler og få rådgivning om boligers tilgængelighed

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Læs om ergoterapeutuddannelsens træningslejlighed