Forberedelsesforløb

Gymnasiale suppleringskurser - GSK

Gymnasial supplering er supplering i enkelte fag og kan indeholde fag fra de fire gymnasiale uddannelser inklusive fag fra valgfagsbekendtgørelsen. Kurserne kan være tilrettelagt som halvårs- og helårsforløb eller som komprimerede forløb i løbet af året - fx sommerkurser. Der er krav om fuld studieaktivitet. 

Optagelseskrav

Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, eksempelvis stx, hf, hhx, htx, GU, GIF (Gymnasialt Indslusningskursus for Fremmedsprogede) eller en anden tilsvarende eksamen for at blive optaget på et gymnasialt suppleringsforløb.

Du kan optages på et gymnasialt suppleringsforløb, hvis du mangler ét eller flere fag på et bestemt niveau, der er krævet, for at du kan søge ind på en bestemt videregående uddannelse, eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde adgangskrav for optagelse.

Hvis der er for få ansøgere til at oprette et gymnasialt suppleringhold, hvor du har søgt, bliver du tilbudt plads på et andet undervisningssted - fortrinsvis i Region Nordjylland.

I Nordjylland administreres gymnasial supplering af Nørresundby Gymnasium, men de fleste kurser afholdes på Aalborg Studenterkursus.

Sådan søger du

Du kan søge om optagelse via GS Danmark. Du kan også henvende dig på Nørresundby Gymnasium eller Aalborg Studenterkursus.

Ergoterapeutfagpakke - I samarbejde med VUC

Ved at tilmelde dig ergoterapeutfagpakken på VUC får du mulighed for på et år at kvalificere dig til at søge optagelse på ergoterapeutuddannelsen hvis du ikke har en gymnasial eksamen.

Ergoterapeutfagpakken er en kombination af følgende 4 hf-enkeltfag:

  • Naturvidenskabeligt valgfag niveau B - f.eks. biologi, matematik, kemi
  • Dansk niveau A
  • Engelsk niveau B
  • Samfundsfag niveau C eller psykologi niveau C

Du kan læse meget mere om VUC's fagpakker her.