Optagelsessamtaler for kvote 2 ansøgere

Ergoterapeutuddannelsen tilbyder optagelsessamtaler for kvote 2 ansøgere for sikre et bedre match mellem ansøger og uddannelse

En optagelsessamtale er et tilbud til dig, der ønsker at studere på ergoterapeutuddannelsen. Samtalen vil give dig mulighed for at få et bedre indblik i uddannelse og profession samtidig med det vil give uddannelsen bedre muligheder for at få de mest motiverede og egnede studerende ind i uddannelsen.

Ansøgere der ikke tager imod tilbuddet om en optagelsessamtale vil blive vurderet på baggrund af de oplysninger, der er medsendt ansøgningen.

Hvad er en optagelsessamtale?

En optagelsessamtale varer ca.15 minutter og er en samtale mellem dig og en underviser fra ergoterapeutuddannelsen.

Ved samtalen får du mulighed for at fortælle om din motivation for at søge ind på ergoterapeutstudiet og give en mundtlig uddybning af det udbytte, du har fået af de aktiviteter, du har deltaget i. Vi vil via dialog udfra 4 spørgsmål høre om dine erfaringer med hvordan erhvervsarbejde, enkeltfag, højskoleophold, udlandsophold eller andre studierelevante aktiviteter, har givet dig kompetencer som du kan bruge på ergoterapeutuddannelsen.

Derudover vil vi gerne høre om dit kendskab til professionen og dets arbejdsområder. 

Hvad skal du medbringe?

Du skal kun medbringe legitimation med billede.

Hvornår er der optagelsessamtaler?

Optagelsessamtalerne afvikles hvert forår. Ansøgningsfristen for at søge ind på ergoterapeutuddannelsen via kvote 2 er altid d.15. marts og samtalerne finder sted i månederne efter.

Hvor foregår samtalerne?

Samtalerne finder sted i på Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalborg Ø i ergoterapeutuddannelsens Træningslejlighed, lokale 2.48.

Find muligheder for at tage bussen til Selma Lagerløfs vej

Se kort over området

Hvordan bestiller jeg en samtale?

Når du har sendt en kvote 2 ansøgning, vil du hurtigst muligt via Optagelsesportalen modtage et link til bestilling af en samtale.

Sidste mulighed for tilmelding til en samtale er d. 10. maj.

Hvis du efter en tilmelding alligevel bliver forhindret, vil vi meget gerne høre fra dig på mail mbb@ucn.dk

Hvis du er forhindret i at møde op på de foreslåede datoer kan du kontakte Marie Bang mbb@ucn.dk eller Jette Andersen, jea@ucn.dk med henblik på anden aftale om samtale.

Hvornår får jeg besked om jeg er kommet ind

Der er ingen umiddelbar tilbagemelding på samtalen. Ansøgere der er optagelsesberettigede får besked d. 28. juli. Det gælder uanset om du har søgt i kvote 1, kvote 2 eller været til optagelsessamtale.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Følg os på Facebook

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Erhvervskontakt:

Få hjælp af studerende til forbedringer af arbejdsmiljøet i din virksomhed

Kontakt Housing Enabler og få rådgivning om boligers tilgængelighed

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Læs om ergoterapeutuddannelsens træningslejlighed

Optagelse
- Sådan søger du ind