Efter- og videreuddannelse

Med en professionsbachelor i ergoterapi får du adgang til en lang række fagligt relevante videreuddannelser. 

Som professionsbachelor har du mulighed for at læse videre på en lang række kandidat- og masteruddannelser. Det kan fx være:

  • Kandidatuddannelsen i ergoterapi
  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
  • Kandidatuddannelsen i socialt arbejde
  • Master i Rehabilitering
  • Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
  • Master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren

Når du har minimum to års erhvervserfaring som ergoterapeut, har du også mulighed for at tage en diplomuddannelse indenfor det sundhedsfaglige område.

På UCN kan du eksempelvis tage kurser og sundhedsfaglige diplomuddannelser.

Læs mere om kurser og diplomuddannelser på UCN act2learn for ergoterapeuter og sundhedspersonale generelt.