Efter- og videreuddannelse

Med en professionsbachelor i ergoterapi får du adgang til en lang række fagligt relevante videreuddannelser. 

Diplomuddannelser og kurser

På UCN kan du eksempelvis tage kurser og sundhedsfaglige diplomuddannelser.

Læs mere om kurser og diplomuddannelser på UCN act2learn for ergoterapeuter og sundhedspersonale generelt.

Kandidat og master 

På universitet kan du læse en sundhedsfaglig kandidatuddannelse, tage en master i praksis-udvikling eller en master i rehabilitering.

Aalborg Universitet udbyder en række master- og kandidatuddannelser for professionsbachelorer i ergoterapi.

Specialistgodkendelse

Derudover kan ergoterapeuten med omfattende klinisk erfaring og teoretisk viden søge om specialistgodkendelse.

Det er ergoterapeutforeningens specialistgodkendelse, der godkender specialergoterapeuter, og du kan i øjeblikket søge om at blive godkendt som specialergoterapeut inden for følgende områder:

  • Børn
  • Gerontologi
  • Senhjerneskade
  • Håndterapi
  • Psykiatri
  • Hjælpemiddelformidling
  • Arbejdsmiljø/Ergonomi