Tilbud om hjælp og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet

Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg tilbyder virksomheder hjælp fra studerende til arbejdsmiljøforbedringer.

I forbindelse med undervisningen i arbejdsmiljø på ergoterapeutuddannelsen i Aalborg, tilbyder vi virksomheder i lokalområdet at få en gruppe studerende til at arbejde med arbejdsmiljø i deres virksomhed.

Hvad kan der konkret hjælpes med?

Opgaverne kan handle om alt inden for ergonomi, eksempelvis gode råd om og forslag til;

  • indretning af en arbejdsplads
  • indkøb af inventar eller redskaber
  • arbejdsbevægelser og -planlægning
  • sundhedsfremmende initiativer

De studerende har haft opgaver indenfor mange brancher og virksomhedstyper (eksempelvis rengøring, kontor, landbrug, håndværk, butik og service).

Fælles for opgaverne er, at der er en eller flere, forholdsvis afgrænsede opgaver, som virksomheden gerne vil have de studerende til at arbejde med. Opgavens omfang skal afpasses efter, at de studerende kan arbejde med den over nogle uger sideløbende med deres undervisning på uddannelsen.

Inden endeligt tilsagn, får virksomheden besøg af en underviser for at aftale rammen for opgaven. Herefter udarbejder vi et kort notat, der beskriver aftalen og fremsender det til virksomheden. Den aftale vi indgår, vil være en rammeaftale. Den mere præcise afgrænsning aftales efterfølgende af virksomhed og de studerende.

Gratis for virksomheder

Det er gratis for virksomheden at deltage. Virksomheden skal dog afsætte tid til at sætte de studerende ind i opgaven, vise rundt, besvare spørgsmål, medvirke når de studerende undersøger sagen nærmere og slutteligt modtage det resultatet som de studerende har arbejdet sig frem til.

Det bliver som regel til 3-4 besøg i løbet af projektperioden, men dette aftales også nærmere med de studerende under stor hensyntagen til virksomhedens daglige rutiner.

Hvad er resultatet, og hvordan afleveres det?

Aflevering og formidling af resultatet kan foregå på mange måder. Det kan være et mundtligt oplæg i forbindelse med et møde med relevante deltagere, en lille rapport, en folder med gode råd, en temaeftermiddag for en gruppe ansatte, kombinationer af ovenstående eller noget helt andet.

Under eksamen skal de studerende redegøre for hvordan de formidlede til virksomheden og hvordan det blev modtaget. Derfor er det vigtigt, at I har mulighed for at give dem tilbagemelding på deres formidling.

Grupperne består af 3 - 5 studerende, som er i gang med deres 3. år og har været i flere praktikforløb, hvorfor de arbejder meget selvstændigt med opgaven. Gruppen har dog altid tilknyttet en vejleder fra uddannelsen.

En del af aftalen mellem uddannelsen og virksomheden er også, at der er en kontaktperson begge steder, som kan tale sammen i tilfælde af spørgsmål undervejs. Når de studerende har taget over, er der som regel ikke behov for yderligere kontakt mellem uddannelse og virksomhed, men det skal let kunne lade sig gøre. Samarbejdet har ført til mange gode og konstruktive tiltag til gavn for alle parter.

Hvordan tilmelder jeg min virksomhed?

Interesserede virksomheder er meget velkomne til at kontakte ergoterapeutuddannelsen med henblik på evt. at deltage i forløbet.

Du kan kontakte os ved at skrive til Torben Broe Knudsen på tok@ucn.dk eller ringe på 72690940