Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet og blive en god ergoterapeut.

Som studerende på ergoterapeutuddannelsen siger du ja til verdens fedeste uddannelse, hvor du lærer at hjælpe andre til at hjælpe sig selv, og virkelig gøre en forskel for mange forskellige mennesker i løbet af dit fremtidige arbejdsliv. 

En god ergoterapeut har empati

En af de vigtigste evner som ergoterapeut er, at du kan føle empati, og at du kan sætte dig i andres situation. Du kommer til at møde mange forskellige mennesker med forskellige skavanker, sygdomme og livssituationer. Det er derfor vigtigt, at du øver dig i at møde alle mennesker med et åbent sind, så du klart kan se, hvad det enkelte menneske har brug for og ikke kommer til at generalisere. 

Ergoterapi er hjælp til selvhjælp

Ergoterapi er ikke pleje, men hjælp til selvhjælp. Derfor er tålmodighed en god evne at besidde som ergoterapeut. Du skal i mange situationer kunne "sidde på hænderne" og observere og støtte patienten/borgeren til selv at kunne løse opgaverne og derved lære ham eller hende at blive selvhjulpen igen.

Uddannelsen er et fuldtidsstudie

For at blive rigtig dygtig til dit fag, skal du studere en masse og være forberedt på, at ergoterapeutuddannelsen er et fuldtidsstudie med mange skemalagte timer. Det vil sige, at du skal regne med at tilbringe mange dage på campus fra 8.00 - 16.00. Du skal også indstille dig på skiftende skemaer og studieformer. Der er sjældent to uger, der vil være helt ens.

Du skal forberede dig til undervisningen

Du skal læse en del litteratur på egen hånd som forberedelse til timerne, og derudover skrive forskellige opgaver i grupper, som en del af dit studie. Op til eksamener, opgaveafleveringer og i praktikperioderne, kan du opleve spidsbelastninger, hvor du skal lægge lidt flere timer og kræfter i studiet end normalt. Du skal være forberedt på, at der vil være en del tekster på engelsk og enkelte gæsteundervisere, der underviser på engelsk. 

Der er udgifter til bøger og udstyr

Du får brug for en bunke bøger i løbet af studiet og skal regne med en udgift på ca. 2000 kr. pr. semester. På 1. semester, som er det semester, du skal anskaffe dig flest bøger til, skal du regne med mellem 3000 - 5000 kr.

Udgifterne til bøger kan dog holdes lidt nede ved at købe brugte bøger eller læse noget af materialet som PDF på din computer. Og ja, du skal bruge en bærbar computer eller lignende til studiet, så sådan en skal du også investere i, hvis ikke du allerede har en.

Studievejledning

Marie Bangsgaard Bang
Studievejleder

Tlf. 72 69 10 89
mbb@ucn.dk

Træffes onsdag kl. 09.00-12.00