Du skal sidde på hænderne

Kristian Liltorp, ergoterapeut ved Aalborg Kommunes Udviklingsteam

Det bedste ved jobbet er kontakten med mennesker og at se, at det gør en forskel. Det, vi laver, er meget givende for den enkelte person, men også for samfundet. Det sparer samfundet for mange ressourcer, at vi i stedet for plejekrævende borgere har borgere, der er aktivt og kreativt deltagende i deres eget liv.

Jeg arbejder med at støtte voksne med erhvervet hjerneskade i deres eget hjem. Det kan være støtte til jobtræning, til at strukturere de daglige gøremål og til at få hverdagen til at fungere igen med mand, kone og børn. Borgeren støttes i at acceptere sin egen situation og de nye udfordringer, som personen står overfor – det er derfor også yderst vigtigt at borgerens omgivelser/familie forstår, hvilke forandringer og udfordringer dette vil give i hverdagen.

Som ergoterapeut skal du være god til at sidde på dine hænder og være bevidst om at tilpasse hver enkelt aktivitet til den enkelte borger. Kunsten ligger i at støtte, motivere og ikke gribe ind, selv om man synes, det går for langsomt eller er for besværligt. Det er dét, der udvikler borgeren og giver succesoplevelser.