Tilbage til hverdagslivet

Tina Helle, underviser på ergoterapeutuddannelsen, master i ergoterapi og ph.d.-studerende

Formålet med ergoterapi er at muliggøre aktivitet. Som ergoterapeut studerer man mennesker og deres aktiviteter i de omgivelser, de befinder sig i. Får mennesket en funktionsnedsættelse er vores opgave at undersøge, analysere, planlægge samt udføre en intervention sammen med klienten/borgeren, som gør, at denne atter får et meningsfuldt liv, sammensat af nødvendige og ønskede aktiviteter som fx at tage bad og tøj på, lave mad, arbejde/studere, passe sine børn, besøge venner, gå i biffen samt handle ind og gå på shopping.

Kreative løsninger

Det er vidt forskelligt, hvad der er vigtigt for det enkelte menneske, hvorfor der sjældent er to behandlingsforløb, som ligner hinanden og derfor bliver vi løbende udfordret på individuelle og kreative løsningsforslag. Vi sidder ikke blot og snakker… nej, vi laver også diverse aktiviteter sammen med klienterne/borgerne, og det er så fedt at opleve, hvor glade de bliver for at kunne selv igen!

Da jeg arbejdede på en lukket psykiatrisk afdeling lavede jeg fx bustræning med en skizofren klient, der var angst for at tage bussen til værestedet, fordi det var for uforudsigeligt. Første skridt var at tage bussen ét stoppested og gå tilbage sammen med ham. Så blev næste mål to stoppesteder, og til sidst endte det med, at jeg cyklede bagefter bussen for at mødes med ham ved endestationen.

Forskning i boligdesign

Lige nu forsker jeg i tilgængeligt boligdesign for borgere med fysiske funktionsnedsættelser. Ældre mennesker opholder sig langt størstedel af tiden i sin bolig og foretrækker at blive boende der længst muligt. Derfor er det vigtigt, at boliger udformes på en måde, der, uafhængigt af deres funktionelle kapacitet, øger muligheden for selv at tage bad, lave mad, komme omkring i sin bolig med rollator eller kørestol. Således studerer jeg det, der hedder ”person-environment-fit.”

Mange muligheder

Det skal være sjovt og seriøst at læse til ergoterapeut. Jeg håber, at jeg i kraft af min undervisning tænder de studerende, fordi jeg selv er så engageret og stolt af faget. Der er mange forskellige arbejdsområder: fx børn, arbejdsmiljø, psykiatri og ældre, såvel i hospitalsregi som i kommunen. Endeligt ser vi flere selvstændige og freelancere.

Min internationale master i ergoterapi og min ph.d. i ergoterapi giver mig mulighed for at krydre undervisningen med forskning og internationale perspektiver på faget. Det er altid spændende at tage imod nye studerende og møde deres forestillinger om, hvad ergoterapi egentlig er og hvordan aktivitet hænger sammen med sundhed – så vi deler mange aha-oplevelser ud, ikke mindst i starten af studiet.

Tilgængelighed i hjemmet

UCN er nationalt center for Housing Enabler, der er et redskab til at analysere og vurdere tilgængelighed i boliger og personers fysiske profiler. Tina Helle er Housing Enabler-instruktør.

Læs mere om Housing Enabler