Program og litteratur

Få et overblik over de første dage på dit nye studie

Vi glæder os til at se jer på ergoterapeutuddannelsen i Aalborg. Den første gang I møder op, er der afsat pladser til, hvor I skal sidde gruppevis. Der er en oversigt over jeres pladser på tavlen i lokalet, hvor vi også vil være til at tage imod jer.

Her kan du finde mødetid og sted for din første studiedag på UCN:

Kl. 08.15 – 09.15 (lok. 4.56)
Velkommen til ergoterapistudiet ved studieleder Lisbeth Vinding Madsen og lektor Tine Bieber Lunn

Kl. 09.20 – 10.10 (kantinen)
Morgenbrød og velkomst ved uddannelseschef Iben Bøgh Bahnsen og Birgitte Kure

Kl. 10.10 – 11.45 (lok. 4.56)
Præsentationsforelæsning ved docent Tina Helle: Ergoterapi – et studie af centrale begreber som sundhed, aktivitet og deltagelse.

Kl. 11.45 - 12.30
Frokost med tutorerne i grupper

Kl. 12.30 – 14.10
Tutorrundvisning og modtagelse

Kl. 14.20 - 15.05 ( lok. 2.75)
Intro til studiekort og IT ved Jytte Enevoldsen

Glade tutorer står klar til at vise dig og de øvrige nye studerende vej til den første fælles velkomst med tale og musik. Tutorerne er udvalgt til at følge dig i den første tid på dit studie og vil hjælpe med såvel faglig som social introduktion til din nye hverdag.

Litteratur

Bøger til brug på studiet kan købes i FACTUM Books, Aalborg, Fibigerstræde 15, 9220 Aalborg Ø

Som det fremgår af undervisningsplanen, er der litteratur, I allerede har brug for den første uge. Du finder litteraturliste under punkt 7 i semesterbeskrivelse for 1. semester på StudieInfo i Canvas.

Til den 1. dag

Canvas under StudieInfo skal du finde følgende dokumenter, som du bedes printe ud og medbringe første dag:

 • Semesterplan for 1. semester, hold E17V (findes under Semester- og modulplaner)

 • Semesterbeskrivelse for ergoterapeutuddannelsen, 1. semester hold E17V (findes under Semester og modulbeskrivelser)

Fra elev til studerende

Vi har skrevet et velkomstbrev til dig med information om, hvad du kan forvente som studerende på Ergoterapeutuddannelsen. Vi vil bede dig læse brevet, før vi ses til studiestart.

Velkomstbrev til nye studerende på ergoterapeutuddannelsen (PDF)

Vedrørende IT

Meget af det undervisningsmateriale som du vil få brug for gennem dine studier, er kun tilgængelig for studerende i elektronisk form. Derfor er det nødvendig at have PC, printer og mulighed for at gå på internet.

Lidt om de første uger på studiet

Vi har tilrettelagt de to første uger med henblik på:

 • At du får et billede på ergoterapi som profession og arbejdsområde
 • At du falder til på UCN i rollen som studerende
 • At ryste jer sammen som hold

I kan selv forberede jer til den første dag ved at læse de første kapitler i ”Basisbog i Ergoterapi” (3.udgave). Samt de cases igennem hele bogen som illustrerer det ergoterapeutiske praksisfelt. Derudover kan i læse jubilæumsnummeret af vores fagblad ”Ergoterapeuten” fra 2013, som indeholder 15 praksisfortællinger om ergoterapi.

Endvidere vil gæsteundervisere fortælle om fagets praksis for at give jer billeder af, hvad ergoterapeuter kan arbejde med og tænker! I løbet af de første uger vil I også blive introduceret til biblioteket, studieadministrationen, studievejledningen og IT-faciliteter samt jeres tutorer, som I får tildelt den første dag.

I er ved studiestart inddelt i studiegrupper, som I skal følge gennem den første del af 1. semester.

Studiekort

Alle studerende skal bruge studiekort, som også fungerer som adgangskort, print- og kopikort, samt lånerkort til biblioteket. I skal i løbet af de første uger finde tid til at få taget billede (i lokale 2.67). Når tutorerne viser jer rundt, plejer de at vise jer lokalet. Studiekortet er gratis, men et erstatningskort koster 50 kr. I vil få nærmere information om udlevering af studiekort ved studiestart.

Canvas

Cirka 14 dage før studiestart vil du modtage en sms med loginoplysninger til UCN’s IT-systemer og heriblandt Canvas. Vi opfordrer dig til inden studiestart at orientere dig på Canvas

Her finder du semesterplaner, skema, bogliste, uddannelsesmateriale mm.

Når du er påbegyndt din uddannelse, vil du blive orienteret yderligere om, hvordan du får adgang til din UCN-mail.

Lektionsplan

En undervisningsdag afvikles efter følgende lektionsplan:

 1. lektion - 08.15 - 09.00
 2. lektion - 09.05 - 09.50
 3. lektion - 10.10 - 10.55
 4. lektion - 11.00 - 11.45

  Frokost - 11.45 - 12.30
   
 5. lekton - 12.30 - 13.15
 6. lektion - 13.25 - 14.10
 7. lektion - 14.20 - 15.05
 8. lektion - 15.15 - 16.00
 9. lektion - 16.05 - 16.50
 10. lektion - 16.55 - 17.40
Semesterplan

Forårssemestret strækker sig fra uge 6 - uge 26.

Efterårssemestret strækker sig fra uge 35 - uge 4.

Vejledning til skemavisning i Outlook og TimeEdit

Vis os din studiestart via hashtagget #ucndk

Adfærdsregler for studerende

Følg UCN på Facebook