Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på ergoterapeutuddannelsen.

Uddannelsen til ergoterapeut varer 3,5 år og er fordelt på 7 semestre, som hver har et tema. 

1. semester

På 1. semester er temaet Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Du skal arbejde med aktivitet og deltagelse i hverdagen med fokus på helt grundlæggende ergoterapeutiske begreber. Du lærer at lave aktivitetsanalyser, som bruges til at vurdere, hvordan ergoterapi kan anvendes i forskellige hverdagsaktiviteter. Du får viden om den identitet som professionen ergoterapeut dækker over og herunder viden om etik og dannelse i faget. Du kommer til at lære om det ergoterapeutiske arbejds- og ansvarsområde, og du vil bruge informationsteknologi og videnssøgning på et grundlæggende niveau.  

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point. Den ugentlige arbejdsindsats er for dig som studerende på 40-42 timer, svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 18 ECTS point
 • Anatomi: 3 ECTS point
 • Fysiologi: 1 ECTS point
 • Sociologi: 2 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 2 ECTS point
 • Pædagogik: 1 ECTS point
 • Psykologi: 3 ECTS point
2. semester

På 2. semester er temaet Menneske, aktivitet og omgivelser. Du skal arbejde med samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med det formål at optimere menneskets sundhed og livskvalitet. Der er fokus på aktivitetsvidenskab og ergoterapeutiske modeller, redskaber og metoder. Du kommer til at arbejde med sundhedsadfærd og sygdomsopfattelser med fokus på kroppens struktur og funktion, men også med menneskets fysiske, mentale, sociale og kulturelle forudsætninger og omgivelsernes betydning for aktivitet. Derudover skal du arbejde med kommunikation rettet mod borgere bl.a. gennem informations- og kommunikationsteknologi.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point. Den ugentlige arbejdsindsats er for dig som studerende på 40-42 timer, svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 16 ECTS point
 • Sygdomslære: 4 ECTS point
 • Anatomi: 3 ECTS point
 • Fysiologi: 2 ECTS point
 • Sociologi: 1 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 1 ECTS point
 • Pædagogik: 1 ECTS point
 • Psykologi: 2 ECTS point 

 

3. semester

På 3. semester er temaet Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse. Du skal arbejde med helhedsorienterede indsatser i samarbejdet med borgere med aktivitetsproblemer. Du skal derudover beskæftige dig med nationale og internationale klassifikationer af borgeres fysiske og mentale udvikling og sundhed.  Du kommer til at arbejde med faglige og personlige kompetencer med fokus på din identitet som ergoterapeut og herunder din rolle i samarbejdsrelationer. 

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point. Den ugentlige arbejdsindsats er for dig som studerende på 40-42 timer, svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 13 ECTS point
 • Sygdomslære: 6 ECTS point
 • Anatomi: 2 ECTS point
 • Fysiologi: 3 ECTS point
 • Sociologi: 1½ ECTS point
 • Social- og sundhedspolitik og lovgivning: 1 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 1½ ECTS point
 • Pædagogik: 1 ECTS point
 • Psykologi:1 ECTS point

 

4. semester

På 4. semester er temaet Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer. Du skal arbejde med ergoterapi i praksis i samarbejde med borgere på individ- eller gruppeniveau og herunder beskæftige dig med kommunikation og læring som en del af en helhedsorienteret indsats. Der er fokus på metoder rettet mod borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Du skal arbejde med udvikling af dine faglige og personlige kompetencer i forhold til relationer og kommunikation. Du vil arbejde med udvikling af tværprofessionelle kompetencer med henblik på at lave koordinerede og sammenhængende forløb.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point. Den ugentlige arbejdsindsats er for dig som studerende på 40-42 timer, svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 18 ECTS point
 • Sygdomslære: 3 ECTS point
 • Anatomi: ½ ECTS point
 • Fysiologi: 2 ECTS point
 • Social- og sundhedspolitik og lovgivning: 2 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 1½ ECTS point
 • Pædagogik: 1 ECTS point
 • Psykologi: 2 ECTS point
5. semester

På 5. semester er temaet Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse – herunder tværprofessionelle kontekster og arbejdsmiljø. Du skal arbejde med ergoterapeutisk praksis i en social-, samfunds- og sundhedsfaglig helhedsforståelse. Du skal arbejde med at fremme sundhed og forebyggelse som selvstændig indsats og som et led i rehabiliteringsprocessen med fokus på at fremme borgere, patienter og pårørendes mulighed for deltagelse i aktiviteter. Du vil have fokus på fysisk, psykisk og social tilgængelighed på individ- og gruppeniveau og i lokalmiljøet. Du skal arbejde med udvikling af faglige, personlige og tværprofessionelle kompetencer i forhold til kreativitet og innovation og med fokus på vejleder, konsulent og ledelsesmæssige roller.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point. Den ugentlige arbejdsindsats er for dig som studerende på 40-42 timer, svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 19 ECTS point
 • Sygdomslære: 2 ECTS point
 • Fysiologi: 2 ECTS point
 • Sociologi: 1 ECTS point
 • Projektledelse og ledelse: 1 ECTS point
 • Social- og sundhedspolitik og lovgivning: 2 ECTS point
 • Pædagogik: 2 ECTS point
 • Psykologi: 1 ECTS point

 

6. semester

På 6. semester er temaet Ledelse, organisation, dokumentation og kvalitetsudvikling. Du skal arbejde med kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og implementering, hvor du skal benytte videnskabelig teori og metode. Et tema på semestret vil være ledelse af processer, projekter og praksis, hvor fokus er på evidensbaseret praksis og på professionsudøvelse i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Derudover vil du arbejde med aktivitetsvidenskab i forhold til levevilkår og aktiviteters betydning for sundhed, aktivitet og deltagelse herunder habilitering, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point. Den ugentlige arbejdsindsats er for dig som studerende på 40-42 timer, svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 21 ECTS point
 • Sygdomslære: 1 ECTS point
 • Sociologi: 1 ECTS point
 • Projektledelse og ledelse: 2 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 3 ECTS point
 • Pædagogik: 1 ECTS point
 • Psykologi: 1 ECTS point

 

7. semester

På dit 7. og sidste semester er temaet Ergoterapeutisk forsknings- og udviklingsarbejde. Du skal arbejde med udvikling og forskning i ergoterapi og aktivitetsvidenskab og semestret indledes med valgfrie elementer. Du skal udvikle viden om aktivitet og deltagelse i hverdagslivet og aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet. Du vil have fokus på evidensbaseret praksis, forskningstilgange og forskningsmetoder samt metoder til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.  

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point. Den ugentlige arbejdsindsats er for dig som studerende på 40-42 timer, svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 25 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 5 ECTS point
 • Bachelorprojekt

 


Praktik

På ergoterapeutuddannelsen vil du komme til at kende praktik som klinisk undervisning. Du kommer i klinisk undervisning fire gange i løbet af din uddannelse: To uger på 2. semester, ti uger på 4. semester, otte uger på 5. og otte uger på 6. semester.

Du er garanteret en praktikplads

Alle studerende på uddannelsen er garanteret en praktikplads, og en praktikkoordinator vil hjælpe dig med at finde et sted. Du kan fx komme i klinisk undervisning på almindelige og psykiatriske sygehuse, på genoptræningscentre, inden for rehabilitering, hjælpemidler, arbejdsmiljø og behandling af børn. Det er dog ikke altid, du selv kan vælge, og praktikpladsen kan fx ligge i en anden del af landet.

Du får en vejleder under praktikken

Imens du er i praktik vil du få tilknyttet en personlig vejleder, der er ergoterapeut, og som tilrettelægger dit læringsforløb i samarbejde med dig.

Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.

Praktik kan være mange ting

I filmen herunder kan du få et indblik i, hvad din praktik, som ergoterapeutstuderende, kan byde på. Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor ergoterapeuter arbejder.

Samarbejd med erhvervslivet

Udover din praktiktid har du på ergoterapeutuddannelsen mulighed for at have samarbejde med erhvervslivet gennem vores erhvervskontakt og gennem UCN Uddannelsesklinik. Her hjælper vi virksomheder og borgere med diverse sundhedsfremmende initiativer som fx arbejdsbevægelser og gode råd om indretning af kontor.

Du har også mulighed for at samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med dit afsluttende bachelorprojekt.

I undervisningen møder du folk fra virkelighedens verden

Du kommer også til at møde undervisere og oplægsholdere med andre fagligheder end ergoterapeutiske. Det kan f.eks. være læger, socialrådgivere eller helt almindelige borgere, som samarbejder med ergoterapeuter i deres dagligdag. På den måde bliver du klogere på, hvilken rolle du kommer til at få i et job som ergoterapeut. Derudover vil du også komme på flere virksomhedsbesøg for at se, hvordan ergoterapi bruges i det daglige.


Studieformer

På uddannelsen til ergoterapeut foregår undervisningen på mange forskellige måder. Du vil opleve holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde, utraditionel legende undervisning og praktik. Du vil også opleve at skulle sætte dig i brugernes sted ved fx at køre i kørestol inde i byen eller udføre hverdagsopgaver ved kun at bruge én hånd.

Brug laboratorierne

På ergoterapeutuddannelsen har vi nogle laboratorier, hvor du får de bedste muligheder for at øve din faglighed i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt.

Træningslejlighed

Hvordan kommer man ud af sengen uden at bruge den ene arm? I træningslejligheden, kan du øve dig i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt.

Læs om træningslejligheden

Aktivitetslaboratorium

Du kommer til at bruge Aktivitetslaboratoriet til at arbejde med aktivitet eller selv være i aktivitet samt arbejde med kreativitet og innovation.

Læs om Aktivitetslaboratoriet

    

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen ligger på Campus Selma lagerløfs Vej i Aalborg. På campus er alle UCN's sundhedsuddannelser samlet under ét tag i skønne omgivelser og med mange lækre faciliteter. Læs mere om studielivet på Campus Selma Lagerløfs Vej i Aalborg.

Du kan følge hverdagen på ergoterapeutuddannelsen på vores facebookside og på Instagram


Udlandsophold

På uddannelsen har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet. Du kan komme på studieophold i udlandet på 5., 6., og 7. semester.

Du har muligheder i hele verden

Du har mange muligheder rundt om i verden for at tage et studieophold. På ergoterapeutuddannelsen har vi en international koordinator, som allerede fra dag ét i din uddannelse er klar til at vejlede dig i forhold til, hvilke muligheder du har for udlandsophold.

Du bliver menneskeligt rigere 

Vores erfaring er, at de studerende, der rejser ud, kommer hjem rigere på sociale, kulturelle og faglige oplevelser. Det har de glæde af i deres videre uddannelse og fremtidige fag som ergoterapeuter.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Marie Bangsgaard Bang
Studievejleder

Tlf. 72 69 10 89
mbb@ucn.dk

Træffes onsdag kl. 09.00-12.00