Uddannelsens indhold

Uddannelsen til ergoterapeut består af 7 semestre

Uddannelsen veksler mellem teoretisk undervisning på UCN og klinisk undervisning, hvor du er i praktik på almindelige og psykiatriske sygehuse, i den kommunale ergoterapi samt i et valgfrit område.

Den overordnede struktur er ens på alle ergoterapeutuddannelserne i Danmark og dermed er der mulighed for at du kan deltage i dele af uddannelsen på andre af landets ergoterapeutuddannelser og at du i Aalborg kan møde studerende fra andre uddannelsessteder.

Uddannelsessemestre på ergoterapeutuddannelsen

Få vist detaljerede beskrivelser af de enkelte semestre her:

1. Semester

 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

Temaet orienteres mod aktivitet og deltagelse i hverdagslivet med fokus på grundlæggende ergoterapeutiske begreber i relation til menneskelig aktivitet. Aktivitetsanalyse anvendes som metode til at identificere aktiviteters terapeutiske potentiale. Der arbejdes med aktivitetsvidenskab, det ergoterapeutiske paradigme, professionsetik samt dannelse og ergoterapeutisk professionsidentitet. Temaet omfatter det ergoterapeutiske arbejds- og ansvarsområde. Videnssøgning og informationsteknologi anvendes på et grundlæggende niveau.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point, svarende til en samlet arbejdsindsats på 800-840 timer til studierelevante aktiviteter. Den ugentlige arbejdsindsats er på 40-42 timer svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 18 ECTS point
 • Anatomi: 3 ECTS point
 • Fysiologi: 1 ECTS point
 • Sociologi: 2 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 2 ECTS point
 • Pædagogik: 1 ECTS point
 • Psykologi: 3 ECTS point
2. Semester

Menneske, aktivitet og omgivelser

Temaet orienteres mod samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med henblik på at optimere menneskets sundhed og livskvalitet. Der er fokus på aktivitetsvidenskab samt ergoterapeutiske modeller, redskaber og metoder. Temaet omfatter sundhedsadfærd og sygdomsopfattelser med vægt på kroppens struktur og funktion samt menneskets fysiske, mentale, sociale og kulturelle forudsætninger og omgivelsernes betydning for aktivitet. Der arbejdes med borgerrettet kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi. Der anvendes grundlæggende videnskabelig metode.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point, svarende til en samlet arbejdsindsats på 800-840 timer til studierelevante aktiviteter. Den ugentlige arbejdsindsats er på 40-42 timer svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 16 ECTS point
 • Sygdomslære: 4 ECTS point
 • Anatomi: 3 ECTS point
 • Fysiologi: 2 ECTS point
 • Sociologi: 1 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 1 ECTS point
 • Pædagogik: 1 ECTS point
 • Psykologi: 2 ECTS point

 

3. Semester

Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse

Temaet orienteres mod tværprofessionelle og helhedsorienterede indsatser i samarbejdet med borgere og patienter med aktivitetsproblemer. Der er fokus på ergoterapeutisk intervention med udgangspunkt i den ergoterapeutiske arbejdsproces. Der arbejdes med nationale og internationale klassifikationer med fokus på borgeres og patienters fysiske og mentale udvikling og sundhed. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer med fokus på professionsidentitet, herunder ergoterapeuters roller i samarbejdsrelationer.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point, svarende til en samlet arbejdsindsats på 800-840 timer til studierelevante aktiviteter. Den ugentlige arbejdsindsats er på 40-42 timer svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 13 ECTS point
 • Sygdomslære: 6 ECTS point
 • Anatomi: 2 ECTS point
 • Fysiologi: 3 ECTS point
 • Sociologi: 1½ ECTS point
 • Social- og sundhedspolitik og lovgivning: 1 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 1½ ECTS point
 • Pædagogik: 1 ECTS point
 • Psykologi:1 ECTS point

 

4. Semester

Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer

Temaet orienteres mod ergoterapeutisk praksis i samarbejde med borgere og patienter på individ og/eller gruppeniveau, herunder kommunikation og læring som en del af en helhedsorienteret indsats. Der er fokus på evidensbaserede interventionsmetoder rettet mod borgeres og patienters funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer med fokus på relationelle og kommunikative færdigheder. Der arbejdes med udvikling af tværprofessionelle kompetencer med henblik på koordinerede og sammenhængende forløb.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point, svarende til en samlet arbejdsindsats på 800-840 timer til studierelevante aktiviteter. Den ugentlige arbejdsindsats er på 40-42 timer svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 18 ECTS point
 • Sygdomslære: 3 ECTS point
 • Anatomi: ½ ECTS point
 • Fysiologi: 2 ECTS point
 • Social- og sundhedspolitik og lovgivning: 2 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 1½ ECTS point
 • Pædagogik: 1 ECTS point
 • Psykologi: 2 ECTS point

 

5. Semester

Ergoterapeuten i en sundhedsfaglig helhedsforståelse – herunder tværprofessionelle kontekster og arbejdsmiljø

Temaet orienteres mod ergoterapeutisk praksis i en social-, samfunds- og sundhedsfaglig helhedsforståelse. Der arbejdes med fremme af sundhed og forebyggelse som selvstændig indsats og som et led i rehabiliteringsprocessen med fokus på at fremme borgere, patienter og pårørendes mulighed for deltagelse i aktiviteter. Fokus er på evidensbaseret praksis ligesom der er fokus på såvel fysisk, psykisk og social tilgængelighed på individ og gruppe niveau og i lokalmiljøet. Der arbejdes med udvikling af faglige, personlige og tværprofessionelle kompetencer i relation til kreativitet, innovation, og med fokus på vejleder, konsulent og ledelsesmæssige roller.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point, svarende til en samlet arbejdsindsats på 800-840 timer til studierelevante aktiviteter. Den ugentlige arbejdsindsats er på 40-42 timer svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 19 ECTS point
 • Sygdomslære: 2 ECTS point
 • Fysiologi: 2 ECTS point
 • Sociologi: 1 ECTS point
 • Projektledelse og ledelse: 1 ECTS point
 • Social- og sundhedspolitik og lovgivning: 2 ECTS point
 • Pædagogik: 2 ECTS point
 • Psykologi: 1 ECTS point

 

6. Semester

 Ledelse, organisation, dokumentation og kvalitetsudvikling 

Temaet orienteres mod kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og implementering, hvori videnskabelig teori og metode anvendes. Ledelse af processer, projekter og ledelse af praksis er et tema, ligesom som fokus er på evidensbaseret praksis og på professionsudøvelse, i et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Der sættes fokus på kreativitet, innovation og entreprenørskab i professionen. Temaet rettes ligeledes mod aktivitetsvidenskab i relation til levevilkår og aktiviteters betydning for sundhed, aktivitet og deltagelse, herunder habilitering, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point, svarende til en samlet arbejdsindsats på 800-840 timer til studierelevante aktiviteter. Den ugentlige arbejdsindsats er på 40-42 timer svarende til 1½ ECTS point.

 • Ergoterapi: 21 ECTS point
 • Sygdomslære: 1 ECTS point
 • Sociologi: 1 ECTS point
 • Projektledelse og ledelse: 2 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 3 ECTS point
 • Pædagogik: 1 ECTS point
 • Psykologi: 1 ECTS point

 

7. Semester

Ergoterapeutisk forsknings- og udviklingsarbejde, bachelor projekt

Semestret orienteres mod udvikling og forskning i ergoterapi og aktivitetsvidenskab og indledes med valgfrie elementer. Temaet omfatter udvikling af viden om aktivitet og deltagelse i hverdagslivet og aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet. Der er fokus på evidensbaseret praksis, forskningstilgange – og metoder samt metoder til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.  Evidensbaseret praksis ligger i kvalitetsudvikling. Den ugentlige arbejdsindsats er på 40-42 timer svarende til 1½ ECTS point.

Fordeling af fagområder og ECTS point

Semestret omfatter i alt 30 ECTS point, svarende til en samlet arbejdsindsats på 800-840 timer til studierelevante aktiviteter.

 • Ergoterapi: 25 ECTS point
 • Videnskabsteori og metode: 5 ECTS point

 

Studievejledning

Marie Bangsgaard Bang
Studievejleder

Tlf. 72 69 10 89
mbb@ucn.dk

Træffes onsdag kl. 09.00-12.00