Fag på ergoterapeutuddannelsen

Du får undervisning i det sundhedsvidenskabelige fag ergoterapi under hele uddannelsen. Derudover får du en række fag fra flere forskellige fagområder: 

Sundhedsvidenskab

Sygdomslære, Social- og arbejdsmedicin, Videnskabsteori og videnskabelig metode 

Naturvidenskab

Anatomi, Fysiologi, Videnskabsteori og videnskabelig metode 

Humanistisk videnskab

Pædagogik, Psykologi, Etik, Videnskabsteori og videnskabelig metode 

Samfundsvidenskab

Sociologi, Social- og sundhedspolitik og lovgivning, Videnskabsteori og videnskabelig metode

Valgfag

Du kan vælge valgfag på din egen uddannelsesinstitution, eller du kan tage fag et andet sted i landet. Du kan også vælge at læse eller tage et klinisk forløb i udlandet.

Kursus i Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)

AMPS er et anerkendt og videnskabeligt testet undersøgelsesredskab som er meget anvendt af ergoterapeuter i praksis inden for mange forskellige specialeområder. Kurset er meget eftertragtet i praksis, og er derfor nu en del af curriculum på ergoterapeutuddannelsen i Aalborg på 4. semester i samarbejde med AMPS Danmark.

Læs mere om AMPS på www.amps-danmark.dk  

Du er velkommen til at kontakte Kristina Tomra Nielsen hvis du vil vide mere om AMPS som en del af ergoterapeutuddannelsen i Aalborg.