Praktik

Som ergoterapeutstuderende kommer du i praktik fire gange i løbet af din uddannelse. Her får du mulighed for at afprøve og udvikle dine terapeutiske kompetencer og din teoretiske viden.

Du vil få erfaring med forskellige grene inden for ergoterapi i dine praktikforløb. Du kan f.eks. komme i praktik på almindelige og psykiatriske sygehuse, på genoptræningscentre, inden for rehabilitering, hjælpemidler, arbejdsmiljø og behandling af børn.

Du har også mulighed for at komme i praktik i Europa og andre steder i verden.

Du bliver tilknyttet en klinisk vejleder, der er ergoterapeut. Den kliniske vejleder har ansvar for at tilrettelægge dit læringsforløb i samarbejde med dig.

Mød fem ergoterapeutstuderende se, hvordan de hjælper andre til et bedre liv: