Studerende fortæller

Morten Knap: "På ergoterapeutuddannelsen har jeg fået evnen til at træde ind i fremmede menneskers hjem, egentligt også deres liv, lytte til deres fortællinger og herefter kunne rumme disse fortællinger og gøre en indsats for at forbedre deres tilværelse."

Hvorfor har du valgt at læse til ergoterapeut?

Efter 8 år i forsvaret havde jeg brug for nye udfordringer. Jeg ville gerne arbejde med mennesker og gerne inden for det sundhedsfaglige område. Jeg har en interesse i arbejdsmiljø, da det var et stort fokuspunkt i mit tidligere arbejde. Efter en søgning på nettet og ved hjælp af uddannelsesguiden kom jeg frem til at det skulle være ergoterapi.

Hvad drømmer du om at arbejde med, når du er færdig med studiet?

Jeg vil gerne bruge ergoterapistudiet til at arbejde som arbejdsmiljørådgiver eller med visitering af hjælpemidler. Har desuden en lille drøm om at blive selvstændig.

Nævn tre spændende ting ved din uddannelse

  • At få prøvet ergoterapeutiske teorier af i praksis.
  • Man kommer rundt om mange forskellige temaer, så det er sjældent ensformigt, og der kan opstå interesse for nye områder, man efterfølgende vil arbejde med.
  • At møde en bred vifte at forskellige personligheder og mennesker med forskellige diagnoser og kunne indgå i et samarbejde med dem.

Nævn tre ting, der har udfordret dig

  • At der i mange tilfælde ikke er et facit, men at man skal kunne reflektere over sine valg og se dem fra flere vinkler.
  • Evnen til at reflektere.
  • Fysiologi og anatomi. Det har været meget korte og intense forløb, så det er lige med at huske bare lidt af det.

Hvad har du fået ud af uddannelsen på det personlige plan?

På ergoterapeutuddannelsen har jeg fået evnen til at træde ind i fremmede menneskers hjem, egentligt også deres liv, lytte til deres fortællinger og herefter kunne rumme disse fortællinger og gøre en indsats for at forbedre deres tilværelse.

Hvordan er studiemiljøet?

Jeg synes det er et rigtig godt studiemiljø, da der ofte er mange gode arrangementer. I begyndelsen er der selvfølgelig fokus på, at man bliver rystet godt sammen i klassen og en smule på tværs af de andre sundhedsfaglige uddannelser, men derudover er der gennem uddannelsen fester, pynte-kage-dyst, stand-up, fredagsbar mm.

Hvis du skulle anbefale din uddannelse til andre, hvad ville du så sige?

Det er en bred vifte af områder, man kan fordybe sig i og arbejde videre med efter uddannelsen. Har man interesse i det neurologiske, somatiske, psykiatriske, kroniske, hjælpemidler og/eller arbejdsmiljø giver uddannelsen mulighed for at arbejde med nogle af disse områder, enten regionalt eller kommunalt.

Hvad siger andre, når du fortæller, at du studerer til ergoterapeut?

De spørger ofte om jeg kan give massage. Det kan jeg godt, men det er selvlært og har intet med uddannelsen at gøre. Jeg fortæller dem, at vi forsøger at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Det kan godt være en længere proces, når man skal fortælle andre om de mange områder vi arbejder indenfor, og hvad vi laver når vi træner med borgere. Men jeg gør det gerne.

Hvilken ting er et ”must have” på din uddannelse?

Viljen til at udfordre sig selv og ikke være bange for at ”komme på dybt vand”, da det giver utroligt meget på det personlige plan.

Fortæl en sjov eller tankevækkende oplevelse, du har haft i løbet af din uddannelse

Jeg spillede basketball med en midaldrende borger, der havde fået en hjerneskade efter en ulykke. Før ulykken havde han været velfungerende kognitivt, men det var nu stærkt reduceret, og han havde problemer med hukommelsen. Som opvarmning spurgte jeg ham om han havde nogle musikønsker. Jeg blev nok lidt overrasket over, at han både ønskede hvilket band og hvilket nummer han gerne ville høre, og efterfølgende kunne huske teksten til nummeret. Det var en sjov og fantastisk oplevelse, men også meget tankevækkende, hvor skrøbelige vi er og hvordan livet kan ændre sig.